REGMAR

Delårsrapport kvartal 4 2019 samt bokslutskommuniké 2019

H&D Wireless har ökat antalet kundprojekt i sin verksamhet och blivit godkända i utvärderingarna hos ledande verkstadsbolag. GEPS, Griffin IoT och Casat är nu tekniskt godkända och nyttan påvisad hos slutkund varför bolaget justerar strategin och går mot att samarbeta med större partners för att accelerera processen och även med ambitionen att kunna skala upp genom industriella investeringar från tredje part.

Fjärde kvartalet 2019

Bolaget konsoliderar MVV Holding AB (publ) från och med kvartal 2 2019.

 • Nettoomsättning 8,0 MSEK (f.g år 1,1 MSEK).
 • Periodens resultat -10,3 MSEK (f. g år -7,0 MSEK).
 • Resultat per aktie uppgick till -0,22 kr (f.g. år -0,33 kr)
 • Likvida medel uppgick till 12,5 MSEK per den 31 december 2019 (f.g. år 6,2 MSEK)

Ackumulerat tolv månader 2019

 • Nettoomsättning 20,3 MSEK (f.g. år 4,9 MSEK)
 • Periodens rörelseresultat -37,1 MSEK (f.g. år -29,5 MSEK)
 • Resultat per aktie uppgick till -0,93 kr (f.g. år -1,49 kr)

Väsentliga händelser under fjärde kvartalet

 • Keolis beställer flytt av utrustningen på Bromma till Hornberg för 0,1MSEK.
 • Scania Smart Factory beställer uppgradering för 0.2MSEK
 • Strategisk order på Griffin IoT från Telekombolag.
 • Mannteknik beställer utveckling från MVV Industry Labs för 1,7MSEK
 • HDW genomför en företrädesemsission på 52MSEk som tecknas till 37,5MSEK.
 • Effektiviseringsprogram genomförs vilket uppskattas ge 2.5MSEK per kvartal i besparing.
 • Styrelsen och verkställande direktören föreslår att fritt eget kapital balanseras i ny räkning, dvs ingen utdelning.

Väsentliga händelser efter kvartalets slut

 • Strategin för att finansiera verksamheten justeras till att börja erbjuda produkterna som licenser, med påföljande konsultintäkter, samt att samarbeta med större bolag med egen kanal till marknaden samt det kapital för investeringarna som krävs. Strategin kan även komma att innebära avyttring av vissa produktlinjer för att såväl stärka kapitalbasen till fortsatt drift och fokus. Detta beräknas börja påverka kassaflödet positivt redan under Q2-2020.
 • Produkten Raven Tag Box827 visas upp på CES 2020 i Las Vegas
 • HDW deltar som bidragande medlem i standardisering av digitalisering av materialbärare inom Odette som är ett medlemsfinansierat samarbetsorgan med de svenska fordonstillverkarna.
 • En stor tillverkare av båtmotorer beställer Casat licens för 12 månaders drift för 0,5 MSEK
 • Precomp Solutions AB beställer utveckling från MVV Industry Labs för 0,9 MSEK.

Rapporten i sin helhet finns bifogad samt på hemsidan:
https://investor.hd-wireless.com/finansiella-rapporter/

Denna information är sådan information som H&D Wireless AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande 08:00 CET den 28 februari 2020.

För ytterligare information vänligen kontakta:
Pär Bergsten,
VD och koncernchef, H&D Wireless
Växel +46-8-55118460
Email: [email protected]
Web: www.hd-wireless.com

Om H&D Wireless:

H&D Wireless är en svensk leverantör av teknologi och tjänster inom Internet of Things (IoT) och Realtidspositionering (RTLS+GPS) med molnplattformarna Griffin® samt GEPS®. H&D Wireless grundades 2009 och har levererat över 1 miljon trådlösa produkter hittills för IoT och M2M-lösningar över hela världen. Företaget utvecklar och levererar lösningar som digitaliserar och visualiserar fysiska processer och identifierar bland annat hanteringen av material, verktyg och maskiner med sin egenutvecklade lösning GEPS® (Griffin Enterprise Positioning Service). Sen halvårsskiftet 2019, ingår även MVV Holding med MES systemet Casat i koncernen. Bland Casat kunderna kan nämnas Volvo Penta och Parker. H&D Wireless aktie är sedan december 2017 noterat på Nasdaq First North Growth Market i Stockholm med Aqurat Fondkommission AB som Certified Adviser. E-post: [email protected] Tel nr: +46 (0)8- 684 05 800 Webb address: www.aqurat.se


Om H&D Wireless

Webbplats
investor.hd-wireless.com
Bransch
Teknik

Prenumerera

Få löpande information från H&D Wireless via e-post.

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Nasdaq First North Growth Market Kortnamn HDW-B ISIN-kod SE0009889405 Certified Adviser Aqurat Fondkommission

IR-Kontakt

Pär Bergsten VD