Sammanfattning av fjärde kvartalet 2018

H & D Wireless har på kort tid fått en mycket stark position inom realtidspositioneringstjänster för Industri 4.0 i Sverige med piloter i löpande produktion hos två stora verkstadsbolag inför deras digitalisering samt vidare börjat att leverera volymproduktion av nya wireless moduler efter en kraftig ökning av design-Ins hos IoT kunder.

  • Nettoomsättningen uppgick till 1,1 MSEK (f.g Kv3 0,9 MSEK/f. g år Kv4 0,6 MSEK).
    • Vilket är mer än en femdubbling på helåret 2018, 5MSEK, mot 2017 (0,9MSEK).
  • Scania beställer ytterligare en installation av GEPS for Industry på Scanias konceptfabrik, Smart Factory Lab i Södertälje som levererats under november.
  • H&D Wireless blir utvald tillsammans med Microsoft av Skanska för att etablera en ny standard för att minska arbetsplatsolyckor i Byggbranschen med hjälp av IoT.
  • H&D Wireless får en order från Buss-/transportbolaget, Keolis om att installera H&D Wireless GEPS® Yard Management i depåerna Hornsberg och Bromma. En avsiktsförklaring har också erhållits för att utöka tjänsten till samtliga Keolis depåer i Stockholmsområdet.
  • Periodens resultat -7,0 MSEK (f. g Kv3 -7,5 MSEK/f. g år Kv4 -8,7 MSEK).

Väsentliga händelser efter kvartalets slut

  • H&D Wireless AB väljs till IoT-partner i ett europeiskt forskningskonsortium som har som mål att kraftigt reducera folksjukdomen artros för 5,7MSEK totalt.
  • H&D Wireless anställer Magnus Eriksson som IoT och RTLS kundprojektledare. Magnus har en lång erfarenhet inom militär- och kommersiella radiokommunikations-system och senast inom Healthcare segmentet
  • Styrelsen för H&D Wireless beslutar att implementera en förvärvsstrategi för att genom synergier aktivt öka försäljningen mot befintliga kundsegment. Diskussioner förs nu med ett flertal potentiella bolag.

Denna information är sådan information som Hitech & Development Wireless är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruks-förordning. Informationen lämnades för offentliggörande den 28 februari 2019, kl. 07:58 CET.

För ytterligare information vänligen kontakta:
H&D Wireless, Investors relations
Telefon: + 46-8-551 18 460
e-post: [email protected] 
Webb: www.hd-wireless.com

Om H&D Wireless
H&D Wireless är en svensk leverantör av tjänster inom Internet of Things (IoT) och Realtidspositionerings (RTLS+GPS) molnplattformarna Griffin samt GEPS. H&D Wireless grundades 2009 och är ett av Sveriges snabbast växande och mest prisbelönta IoT-företag, med över 1 miljon trådlösa produkter levererade hittills för IoT, M2M-lösningar över hela världen. H&D Wireless aktie är sedan december 2017 noterat på Nasdaq First North i Stockholm. Företaget utvecklar och levererar lösningar för digitalisering av industrin, allmänt benämnt som Industri 4.0 och Smart Factory. FNCA Sweden AB är utsedd Certified Adviser. 


Om H&D Wireless

Webbplats
investor.hd-wireless.com
Bransch
Teknik

Prenumerera

Få löpande information från H&D Wireless via e-post.

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Nasdaq First North Growth Market Kortnamn HDW-B ISIN-kod SE0009889405 Certified Adviser Aqurat Fondkommission

IR-Kontakt

Pär Bergsten VD