Aktieägarna i G-Loot Global Esports AB org.nr 556981-0517, med säte i Stockholm, kallas härmed till årsstämma onsdagen den 28 juni 2023 klockan 09:00 i bolagets lokaler på Malmskillnadsgatan 39, Stockholm.
Shareholders of G-Loot Global Esports AB reg.no. 556981-0517, with registered office in Stockholm, are hereby summoned to the annual general meeting on Wednesday, 28 June 2023 at 09:00 at the company's premises on Malms...
Kallelse till extra bolagsstämma Aktieägarna i G-Loot Global Esports ABorg.nr 556981-0517, med säte i Stockholm, kallas härmed till extra bolagsstämma onsdagen den 31 maj 2023 klockan 09:00 i bolagets lokaler på...
Notice to extra general meeting Shareholders of G-Loot Global Esports ABreg.no. 556981-0517, with registered office in Stockholm, are hereby summoned to the extra general meeting on Wednesday, 31 May 2023 at 09...
Aktieägarna i G-Loot Global Esports AB (publ) org.nr 556981-0517, med säte i Stockholm, kallas härmed till årsstämma tisdagen den 28 juni 2022
Shareholders of G-Loot Global Esports AB (publ) reg. no. 556981-0517, with registered office in Stockholm, are hereby summoned to the annual general meeting on Tuesday 28 June 2022
Interim financial statement July - September 2021 G_Loot_Q3_Interim_report.pdf: https://cdn.bequoted.com/media/1/d1aa100a-c41b-4135-9e0f-36afe410b8c2/G_Loot_Q3_Interim_report.pdf
Interim financial statement July - September 2021 G_Loot_Q3_Interim_report.pdf: https://cdn.bequoted.com/media/1/10250d69-5595-4e26-80cd-0895fc81dbe8/G_Loot_Q3_Interim_report.pdf
Aktieägarna i G-Loot Global Esports AB (publ) org.nr 556981-0517, med säte i Stockholm, kallas härmed till årsstämma måndagen den 21 juni 2021
Shareholders of G-Loot Global Esports AB notice of general meeting (publ) reg. no. 556981-0517, with registered office in Stockholm, are hereby summoned to the annual general meeting on Monday 21 June 2021
Aktieägarna i G-Loot Global Esports AB (publ) org.nr 556981-0517, med säte i Stockholm, kallas härmed till extra bolagsstämma tisdagen den 13 april
Shareholders of G-Loot Global Esports AB (publ) reg. no. 556981-0517, with registered office in Stockholm, are hereby summoned to the extraordinary general meeting on Tuesday 13 April 2021
Delårsbokslut jan - dec 2020 Aktiviteten på plattformen ökade under 2020 och därmed nettoomsättningen. Samtidigt ökade kostnaderna som ett resultat av fler anställda samt högre kostnader för att rekrytera ny...
Role change in G-Loot: CEO and Chairman of the Board swap positions The CEO and the Chairman of the Board swap roles in the Swedish esport platform G-Loot. To prepare the company for the next step, the founder and CEO Patrik Nybladh swaps roles w...
Rollbyte i G-Loot: VD och styrelseordförande byter plats VD och styrelseordförande byter roller i den svenska esport-plattformen G-Loot. För att förbereda bolaget för nästa steg i utvecklingen byter grundaren och VD Patrik Nybladh plat...
G-Loot secures investment of half a billion SEK-one of the largest esports fundraises globally Now the Swedish start-up is getting ready to expand its service across gaming platforms and create a strong, global brand.
G-Loot säkrar investering på en halv miljard kronor - en av världens största inom esport. Nu gör den svenska startupen sig redo att expandera sin tjänst till fler spelplattformar och bygga ett starkt, globalt varumärke.
Aktieägarna kallas härmed till extra bolagsstämma Aktieägarna i G-Loot Global Esports AB (publ) org.nr 556981-0517, med säte i Stockholm, kallas härmed till extra bolagsstämma tisdagen den 29 september 2020 klockan 10.00 i bolag...

Om G-Loot

G-Loot grundades 2015 i Stockholm av spelentusiaster som försökte demokratisera och skapa en mer inkluderande esport-scen. Förutom G-Loots PC-app driver företaget också GLL som organiserar online- och offline-turneringar med partners som EA, Garena, Tencent, Lenovo and PUBG Corporation.

Webbplats
stryda.gg
Bransch
Teknik

Prenumerera

Få löpande information från G-Loot via e-post.

Handelsinformation

Marknad Onoterat ISIN-kod SE0008128896