Nya forskningsresultat stödjer att AVX420 kan bli en lovande behandling mot blodcancer

Coegin Pharma AB:s ("Coegin Pharma") portföljbolag Avexxin Oncology AS ("Avexxin Oncology") har utvecklat en ny patenterad formulering för injicering av läkemedelskandidaten AVX420 för behandling mot blodcancer. Forskningsresultaten som Avexxin Oncology nu kan presentera visar att AVX420, i den nya formuleringen, har gett ökad överlevnad i prekliniska försök.

I samarbete med SINTEF, en av Europas största, oberoende forskningsorganisationer, har Avexxin utvecklat en ny nanoformulering som gör läkemedelskandidaten AVX420 stabil för injicering i blodomloppet. Efter prekliniska försök med denna formulering kan Avexxin Oncology nu, i samarbete med KinN Therapeutics och professor Bjørn Tore Gjertsen, presentera nya, lovande resultat där AVX420 har visat sig vara säker och ha en positiv betydelse för ökad överlevnad i prekliniska försök med aggressiv blodcancer. Noterbart är att den dagliga behandlingen med den nya nanoformuleringen med AVX420 tolererades väl och inga märkbara tecken på toxicitet eller signifikant viktminskning observerades. AVX420-behandlingen visade en antileukemisk effekt med förbättrad överlevnad jämfört med kontrollgruppen.

Även om det idag finns effektiva behandlingar för blodcancer hos barn, finns det ett stort behov av säkra och effektiva behandlingar om blodcancern kommer tillbaka senare i livet. Avexxin Oncology presenterade tidigare i år resultat som visade att AVX420 har selektiva egenskaper mot blodcancerceller. Det innebär mindre risk att framkalla biverkningar på det friska immunsystemet, vilket ofta ses vid dagens behandlingar mot cancer. Vidare så fungerar AVX420 inte bara på själva cancertillväxten, utan även på immundelen av blodcancern, och speciellt på de aggressiva cancercellerna, vilket ger hopp till de patienter som inte svarar på de behandlingsformer som finns idag.

Avexxin Oncology har hittills kunnat visa att AVX420:
- har selektiva egenskaper mot blodcancerceller, vilket innebär mindre risk för biverkningar;
- kan fungera effektivt i en formulering som injiceras i blodet;
- i prekliniska försök för leukemiformen ALL, är säker och har en tidig effekt;
- i prekliniska försök även i leukemiformen AML, är säker och även har effekt på ökad överlevnad.

"Sammantaget betyder detta att AVX420 kan bli en ny, mycket lovande och förstklassig behandling för blodcancer." säger hematolog och professor Bjørn Tore Gjertsen, Universitetet i Bergen.

"Efter att ha fått resultaten från våra prekliniska försök med den nya nanoformuleringen, så är vi än mer övertygade om att AVX420 kan bli ett effektivt och säkert läkemedel för patienter med blodcancer", säger John Zibert, vd för Avexxin Oncology.

Nästa steg är att börja skala upp produktionen av AVX420 i den nya formuleringen för att påbörja de prekliniska säkerhets- och toxikologiska studierna. Därefter väntar försök för att behandla blodcancer i människor. Detta ska göras med i samarbete med en investeringspartner och bolaget är i dialog med flera intressenter.

Se professor Bjørn Tore Gjertsen berätta om de nya resultaten för AVX420 i Coegin News: https://youtu.be/A3FxTwWJKLg

För mer information, vänligen kontakta:
Jens Eriksson, tillförordnad vd for Coegin Pharma AB
E-post: [email protected]

Besök också bolagets webbsida för mer information på www.coeginpharma.com.

Om Coegin Pharma AB
Coegin Pharma är ett nordiskt bioteknikföretag med en bred pipeline av innovativa banbrytande läkemedelskandidater och dermakosmetiska produkter. Våra projekt har stor potential för behandling av patienter med allvarliga sjukdomar såsom cancer och diabeteskomplikationer samt för att förbättra livskvaliteten för personer med behov av kosmetiska produkter inom hårtillväxt. Strategin är att skapa värde genom att utveckla och kommersialisera dermakosmetiska produkter i partnerskap med betydande kommersiella aktörer och tidigt lämna "first-in-class" läkemedelskandidater till större läkemedelsbolag. Coegin Pharma har tre etablerade portföljbolag genom Follicum AB, Reccura Therapeutics AS och Avexxin Oncology AS.


Om Coegin Pharma

Webbplats
coeginpharma.com
Bransch
Sjukvård

Prenumerera

Få löpande information från Coegin Pharma via e-post.

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Nordic SME Kortnamn COEGIN ISIN-kod SE0020357754

IR-Kontakt

Jens Eriksson tillförordnad VD [email protected]