Coegin Pharma erhåller INCI-namn för FOL005 och når viktig milstolpe i hårtillväxtprojektet Coegin Pharma är glada att kunna meddela att bolagets INCI-ansökan för FOL005 har godkänts och att ett INCI-namn har erhållits. Denna viktiga milstolpe möjliggör att förberedelse...
Coegin Pharma medverkar på Life Science Investor Konference i Köpenhamn den 12 juni 2024 Coegin Pharmas CFO Lars Bukhave Rasmussen medverkar på Life Science Investor Konference i Köpenhamn onsdagen den 12 juni 2024, kl. 15:20. Life Science Investor Konference är ett...
REG
Kommuniké från årsstämma i Coegin Pharma AB (publ) Idag den 23 maj 2024, hölls årsstämman i Coegin Pharma AB (publ) (''Coegin Pharma'' eller ''Bolaget''). Nedan följer en sammanfattning av de beslut som fattades. Samtliga beslut...
REG
Coegin Pharma AB (publ) publicerar delårsrapport för första kvartalet Sammanfattning av delårsrapport"Under det första kvartalet genomförde vi en lyckad kapitalisering med syfte att fortsätta lanseringsförberedelserna av vårt projekt för hårtillväx...
Coegin Pharma har signerat ett MoU med Zhejiang Sukean Pharmaceutical Coegin Pharma och Zhejiang Sukean Pharmaceutical (Sukean) har signerat ett memorandum of understanding (MoU). Avsikten med MoU är att skapa förutsättningar för att inleda ett sam...
REG
Coegin Pharma publicerar årsredovisning för räkenskapsåret 2023 Coegin Pharma meddelar härmed att årsredovisningen för 2023 finns tillgänglig för nedladdning på Coegin Pharmas hemsida, www.coeginpharma.com. Årsredovisningen finns även bilagd...
Coegin Update #2 - Status hårtillväxtprojektet FOL005 Coegin Update är vårt nya videokoncept för att informera er aktieägare och andra intresserade om vad som händer hos oss och med våra projekt.  I det här avsnittet av Coegin Updat...
REG
Coegin Pharma AB kallar till årsstämma Aktieägarna i Coegin Pharma AB kallas härmed till årsstämma torsdagen den 23 maj 2024 kl. 11.00 på Medicon Village, Scheeletorget 1, i Lund. Rätt att delta och anmälan Aktieägare...
REG
Jens Eriksson utsedd till ordinarie vd för Coegin Pharma Styrelsen i Coegin Pharma AB har utsett Jens Eriksson till ordinarie vd. Jens Eriksson har varit tillförordnad vd sedan oktober 2023 och tillträder som ordinarie vd den 17 april...
Coegin Update Hej! Coegin Update är vårt nya videokoncept för att informera er aktieägare och andra intresserade om vad som händer hos oss och med våra projekt. Vi publicerar det på YouTube oc...
Coegin Pharma AB:s aktier förväntas parallellnoteras på Boerse Stuttgart NGM avser att ansöka om en parallellnotering av Coegin Pharma AB:s aktier på Boerse Stuttgart under andra kvartalet 2024. Coegin Pharma AB är glada att kunna meddela att Nordic...
REG
Coegin Pharma AB genomför riktad emission av aktier till garanter i samband med den genomförda företrädesemissionen EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING, VARE SIG DIREKT ELLER INDIREKT, INOM ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, BELARUS, HONGKONG, JAPAN, KANADA, NYA ZEELAND, RYSSLAND,...
REG
Sista dag för handel med BTU i Coegin Pharma EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING, VARE SIG DIREKT ELLER INDIREKT, INOM ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, BELARUS, HONGKONG, JAPAN, KANADA, NYA ZEELAND, RYSSLAND,...
REG
Coegin Pharma publicerar bokslutskommuniké för 2023 Sammanfattning av bokslutskommunikén.  Med kapitalet från den genomförda kapitaliseringen kan vi nu fokusera på våra lanseringsförberedelser av FOL005. Finansiell översikt, fjärd...
REG MAR
Coegin Pharma genomför två riktade emissioner om totalt cirka 3,5 MSEK i samband med den genomförda företrädesemissionen EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING, VARE SIG DIREKT ELLER INDIREKT, INOM ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, BELARUS, HONGKONG, JAPAN, KANADA, NYA ZEELAND, RYSSLAND,...
REG MAR
Coegin Pharma offentliggör utfall i genomförd företrädesemission av units EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING, VARE SIG DIREKT ELLER INDIREKT, INOM ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, BELARUS, HONGKONG, JAPAN, KANADA, NYA ZEELAND, RYSSLAND,...
Coegin Pharma utvecklar hel produktserie för hårtillväxt på nya marknader värderade till över 11 miljarder SEK Efter positiva resultat från kosmetiska säkerhetsstudier och produktionsoptimering, så går nu Coegin Pharma vidare med planerna på att utveckla projektet för hårtillväxt, FOL005,...
REG
Coegin Pharma erhåller ytterligare toppgaranti i förestående företrädesemission av units EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING, VARE SIG DIREKT ELLER INDIREKT, INOM ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, BELARUS, HONGKONG, JAPAN, KANADA, NYA ZEELAND, RYSSLAND,...

Om Coegin Pharma

Webbplats
coeginpharma.com
Bransch
Sjukvård

Prenumerera

Få löpande information från Coegin Pharma via e-post.

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Nordic SME Kortnamn COEGIN ISIN-kod SE0020357754

IR-Kontakt

Jens Eriksson vd [email protected]