REG

Coegin Pharma AB (publ) publicerar delårsrapport för tredje kvartalet

Sammanfattning av delårsrapport
''
Vi har en produkt med potential att bli världsledande i närtid''
- Jens Eriksson, tf. vd 

Tredje kvartalet

  • Koncernens nettoomsättning uppgick till 0 (0) TSEK.
  • Koncernens rörelseresultat uppgick till -7 190 (-8 756) TSEK.
  • Koncernens resultat per aktie före utspädning uppgick till -0,76 (-1,23) SEK.
  • Koncernens resultat per aktie efter utspädning uppgick till -0,76 (-1,23) SEK.
  • Koncernens kassa uppgick vid periodens slut till 6 424 (4 445) TSEK.

Första nio månaderna

  • Koncernens nettoomsättning uppgick till 0 (0) TSEK.
  • Koncernens rörelseresultat uppgick till -20 073 (-27 533) TSEK.
  • Koncernens resultat per aktie före utspädning uppgick till -2,20 (-4,07) SEK.
  • Koncernens resultat per aktie efter utspädning uppgick till -2,20 (-4,07) SEK.

Väsentliga händelser under tredje kvartalet

2023-08-16    Coegin Pharma meddelade om reviderad strategi för FOL005 och siktar mot lansering av en produtserie redan 2025.

2023-09-20    Coegin Pharma presenterade nya resultat som visar på potentialen hos FOL026 för prevention av hjärt- och kärlkomplikationer vid typ 2-diabetes.

Väsentliga händelser efter periodens utgång

2023-10-05    Coegin Pharma meddelade ändringar i organisationen.

2023-10-17     Coegin Pharma utsåg styrelsens ordförande Jens Eriksson till ny tillförordnad vd och Eva Sjökvist Saers till styrelseordförande.

2023-11-02     Coegin Pharma upptog bryggfinansiering som möjliggör fortsatt fokurs på affärsutveckling.

Vd har ordet
Det tredje kvartalet 2023 markerar ett stort skifte för Coegin Pharmas verksamhet. Efter ett omfattande arbete har vi tagit viktiga steg framåt i processen att konvertera FOL005 från en läkemedelskandidat till en färdig kosmetisk produkt.  Detta kommer att reducera utvecklingstid och utvecklingskostnader avsevärt för att nå färdig produkt, vilket är mycket glädjande. I våra pågående dialoger med potentiella partners har detta mottagits mycket positivt.

Arbetet med att anpassa verksamheten till att lansera en färdig produkt med potential att bli världsledande inom sitt segment initierades med full kraft efter styrelsebeslutet den 17 oktober när undertecknad tillträdde som tillförordnad vd.  En central uppgift för mig som tillförordnad vd blir att anpassa organisationen och effektivt föra processen att skapa gynnsamma kommersiella avtal framåt. Samtidigt som denna anpassning görs fokuserar vi även på att effektivt utveckla våra andra läkemedelsprojekt vidare.Den 20 september kunde vi till exempel med stor glädje presentera nya resultat för läkemedelsprojektet FOL026 för prevention av hjärt- och kärlkomplikationer vid typ 2-diabetes. De nya resultaten stärker projektet avsevärt och ger oss möjligheter att ingå kommersiella samarbeten redan under kommande år.

Coegin Pharmas breda projektportfölj, som baseras på gedigen forskning utförd av världsledande forskare, ger investerare en betydligt mer attraktiv riskkalkyl än andra företag i branschen som endast baseras på  ett projekt. Dock innebär detta samtidigt en utmaning att kunna finansiera verksamheten och projekten på ett så effektivt och fördelaktigt sätt som möjligt för våra aktieägare. Mot bakgrund av detta är jag oerhört tacksam för det fina stöd vi nu ser från våra större  aktieägare, som gett oss en bryggfinansiering, vilken möjliggör fortsatt fokus på att föra processen framåt i att ingå licensavtal.  

Avslutningsvis vill jag återigen tacka styrelsen och aktieägare för förtroendet att leda verksamheten framåt i denna spännande tid med alla de möjligheter och utmaningar som följer.

För fullständig delårsrapport, se Coegin Pharmas hemsida www.coeginpharma.com alternativt bifogad fil.

För mer information, vänligen kontakta:
Jens Eriksson, tillförordnad vd
E-post: [email protected]
Telefon: +46 72 221 24 21

Besök också bolagets webbsida för mer information på www.coeginpharma.com.

Om Coegin Pharma AB
Coegin Pharma är ett nordiskt bioteknikföretag med en bred pipeline av innovativa banbrytande läkemedelskandidater och dermakosmetiska produkter. Våra projekt har stor potential för behandling av patienter med allvarliga sjukdomar såsom cancer och diabeteskomplikationer samt förbättra livskvaliteten för personer med behov av kosmetiska produkter inom hårtillväxt. Strategin är att skapa värde genom att utveckla och kommersialisera dermakosmetiska produkter i partnerskap med betydande kommersiella aktörer och tidigt lämna "first-in-class" läkemedelskandidater till större läkemedelsbolag. Coegin Pharma har tre etablerade portföljbolag genom Follicum AB, Reccura Therapeutics AS och Avexxin Oncology AS.


Om Coegin Pharma

Webbplats
coeginpharma.com
Bransch
Sjukvård

Prenumerera

Få löpande information från Coegin Pharma via e-post.

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Nordic SME Kortnamn COEGIN ISIN-kod SE0020357754

IR-Kontakt

Jens Eriksson tillförordnad VD [email protected]