REG

Coegin Pharmas valberedning utsedd inför årsstämman 2024

Valberedningen i Coegin Pharma AB har utsetts i enlighet med riktlinjer för valberedning som antogs på årsstämman den 25 maj 2023.

Följande personer har utsetts till ledamöter i valberedningen inför årsstämman 2024:

  • Johan Arver, företräder Alveco Invest AB.
  • Rune Löderup, företräder eget innehav.
  • Lars Persson, företräder Almi Invest Syd AB.
  • Eva Sjökvist Saers, i egenskap av styrelseordförande i Coegin Pharma AB.

Valberedningen ska fullgöra de uppgifter som enligt Svensk kod för bolagsstyrning ankommer på valberedningen. Valberedningen kommer att arbeta fram förslag till årsstämman 2024 avseende stämmoordförande, styrelse, styrelseordförande, revisor, styrelse- och revisorsarvode samt eventuella förändringar av riktlinjerna för valberedningen.

Årsstämman kommer att äga rum den 23 maj 2024 i Lund.

Aktieägare som vill lägga fram förslag till valberedningen är välkomna att göra det senast den 15 januari 2024. Förslag sänds via e-post till [email protected]. Valberedningens förslag kommer att presenteras i kallelsen till årsstämman samt på bolagets hemsida www.coeginpharma.com.

För mer information, vänligen kontakta:
Jens Eriksson, tillförordnad vd
E-post: [email protected]
Telefon: +46 72 221 24 21 

Besök också bolagets webbsida för mer information på www.coeginpharma.com.

Om Coegin Pharma AB
Coegin Pharma är ett nordiskt bioteknikföretag med en bred pipeline av innovativa banbrytande läkemedelskandidater och dermakosmetiska produkter. Våra projekt har stor potential för behandling av patienter med allvarliga sjukdomar såsom cancer och diabeteskomplikationer samt förbättra livskvaliteten för personer med behov av kosmetiska produkter inom hårtillväxt. Strategin är att skapa värde genom att utveckla och kommersialisera dermakosmetiska produkter i partnerskap med betydande kommersiella aktörer och tidigt lämna "first-in-class" läkemedelskandidater till större läkemedelsbolag. Coegin Pharma har tre etablerade portföljbolag genom Follicum AB, Reccura Therapeutics AS och Avexxin Oncology AS.


Om Coegin Pharma

Webbplats
coeginpharma.com
Bransch
Sjukvård

Prenumerera

Få löpande information från Coegin Pharma via e-post.

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Nordic SME Kortnamn COEGIN ISIN-kod SE0020357754

IR-Kontakt

Jens Eriksson tillförordnad VD [email protected]