REGMAR

Coegin Pharma utser ny tillförordnad VD

Styrelsen för Coegin Pharma har idag beslutat att utse styrelsens ordförande Jens Eriksson till tillförordnad VD. Jens Eriksson ersätter bolagets nuvarande VD Tore Duvold från och med den 17 oktober 2023. Med anledning av VD-ändringen har styrelsen utsett Eva Sjökvist Saers till styrelseordförande. Jens Eriksson kvarstår som ledamot i styrelsen.

Coegin Pharma har flera potentiellt banbrytande läkemedelskandidater under utveckling inom stora indikationer. Nyligen kommunicerade bolaget  en ny strategi för FOL005 med målsättning att redan under 2025 lansera en kosmetisk produktserie. Stragein för FOL005 innebär att bolaget reducerar utvecklingstiden och utvecklingskostnaderna avsevärt. I och med lanseringen i närtid ökar bolagets fokus på FOL005 och därmed också behovet av kompetens inom produktutveckling, affärsutveckling och kommersialisering.

"Coegin Pharma har flera mycket lovande projekt. FOL005, som är vårt huvudfokus, har en stor affärspotential i närtid och kräver mer erfarenhet av kommersiellt arbete. Projektet behöver därför drivas med högre tempo mot kvalitativa affärer och partnerskap. Där passar Jens profil mycket väl in och jag är otroligt glad att han har tackat ja till att driva Coegin Pharma och alla våra projekt vidare. " säger Eva Sjökvist Saers, styrelseordförande för Coegin Pharma. 

Jens Eriksson har universitetsexamen inom finansiering och marknadsföring med kompletterande studier inom biomedicin. Jens har varit verksam som VD för flera rikstäckande bolag i Sverige och arbetar idag som senior konsult inom strategi, affärsutveckling och kommunikation. Vid sidan av detta är Jens en investerare med ett stort intresse för biotech, och har under flera år fokuserat just på bolag inom utveckling av läkemedel och kosmetiska produkter för hårstimulering. Genom detta har Jens byggt upp ett gediget nätverk och kunnande om denna marknad. Jens var också en av de större investerarna i Follicum AB som förvärvades av Coegin Pharma och har därmed följt utvecklingen av FOL005 nära under flera år. Jens äger idag 33 578 aktier i Coegin Pharma. 

 "Coegin Pharma är ett otroligt spännande bolag med flera unika och starka projekt i vår portfölj.Jag ser fram emot att realisera vår strategi och speciellt ser jag fram emot att få vara med och skapa framgång med FOL005." säger Jens Eriksson tf VD.

Denna information är sådan information som Coegin Pharma AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 17 oktober 2023 kl. 11:30 CET.

För mer information, vänligen kontakta:
Jens Eriksson, tillförordnad VD
E-post: [email protected]
Telefon: +46 70 288 77 98

Besök också bolagets webbsida för mer information på www.coeginpharma.com.

Om Coegin Pharma AB
Coegin Pharma är ett nordiskt bioteknikföretag med en bred pipeline av innovativa dermakosmetiska produkter och banbrytande läkemedelskandidater. Våra projekt har stor potential att förbättra livskvaliteten för personer med kosmetiska utmaningar och för behandling av patienter med allvarliga sjukdomar såsom cancer och diabeteskomplikationer. Strategin är att skapa värde genom att utveckla och kommersialisera dermakosmetiska produkter i partnerskap med betydande kommersiella aktörer och tidigt lämna "first-in-class" läkemedelskandidater till större läkemedelsbolag. Coegin Pharma har tre etablerade portföljbolag genom Follicum AB, Reccura Therapeutics AS och Avexxin Oncology AS.


Om Coegin Pharma

Webbplats
coeginpharma.com
Bransch
Sjukvård

Prenumerera

Få löpande information från Coegin Pharma via e-post.

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Nordic SME Kortnamn COEGIN ISIN-kod SE0020357754

IR-Kontakt

Jens Eriksson tillförordnad VD [email protected]