Coegin Pharma upptar bryggfinansiering som möjliggör fortsatt fokus på affärsutveckling

Coegin Pharma AB har idag beslutat att ingå avtal om bryggfinansiering om 4 miljoner kronor, varav större delen från befintliga aktieägare, däribland Alveco Invest AB. Likviden ska tillföra bolaget rörelsekapital och ta bolaget längre fram i processen med att ingå avtal med potentiella licenspartners. Lånet löper med sedvanliga villkor och förfaller till betalning under slutet av mars 2024.

Coegin driver idag ett intensivt arbete med affärsutveckling som innebär frekventa diskussioner med potentiella licenspartners. Även om fokus ligger på FOL005 för stimulering av hårväxt, så upplever bolaget också tydligt intresse för AVX001 för behandling av aktinisk keratos och basalcellscancer, AVX420 för behandling av leukemi och trippelnegativ bröstcancer samt för FOL026 för prevention av hjärt- och kärlkomplikationer vid typ 2-diabetes.

"Jag är otroligt tacksam för att våra aktieägare har förtroende för oss och våra projekt och att de vill bidra till vår fortsatta utveckling. De är mycket nöjda med den utveckling som har skett i bolaget med den reviderade strategin för FOL005 som innebär stor potential att tillföra bolaget kapital i närtid. Den här finansieringslösningen innebär att vi har bättre förutsättningar för att kunna ingå bra avtal. Det första avtalet är tonsättande för framtida avtal och vi vill inte skynda in i något som eventuellt skulle kunna försvåra förhandlingarna med andra potentiella partners." säger Jens Eriksson tf vd.

För mer information, vänligen kontakta:
Jens Eriksson, tillförordnad vd
E-post: [email protected]

Besök också bolagets webbsida för mer information på www.coeginpharma.com.

Om Coegin Pharma AB
Coegin Pharma är ett nordiskt bioteknikföretag med en bred pipeline av innovativa dermakosmetiska produkter och banbrytande läkemedelskandidater. Våra projekt har stor potential att förbättra livskvaliteten för personer med kosmetiska utmaningar och för behandling av patienter med allvarliga sjukdomar såsom cancer och diabeteskomplikationer. Strategin är att skapa värde genom att utveckla och kommersialisera dermakosmetiska produkter i partnerskap med betydande kommersiella aktörer och tidigt lämna "first-in-class" läkemedelskandidater till större läkemedelsbolag. Coegin Pharma har tre etablerade portföljbolag genom Follicum AB, Reccura Therapeutics AS och Avexxin Oncology AS.


Om Coegin Pharma

Webbplats
coeginpharma.com
Bransch
Sjukvård

Prenumerera

Få löpande information från Coegin Pharma via e-post.

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Nordic SME Kortnamn COEGIN ISIN-kod SE0020357754

IR-Kontakt

Jens Eriksson tillförordnad VD [email protected]