REGMAR

Coegin Pharma reviderar strategin för FOL005 och siktar mot lansering av en produktserie redan 2025

Efter en omfattande analys och dialog med potentiella partners har Coegin Pharma beslutat om en reviderad strategi som innebär en potentiell lansering av nya produkter baserade på FOL005 redan 2025. Den nya strategin innebär att FOL005 lanseras som en kosmetisk produktserie för att stimulera hårväxt. Planen är att lansera produkterna globalt i samarbete med ledande kommersiella partners inom affärsområdet kosmetisk dermatologi, med USA som första marknad. Planen innebär en minskning av utvecklingskostnaderna med upp till 90%.

Bakgrund FOL005
Håravfall drabbar både män och kvinnor. FOL005 är en peptid som stimulerar hårväxt och har visat sig att vara säker och effektiv i kliniska studier.

En analys av data från den genomförda kliniska fas 2a-studien med FOL005 för behandling av patienter med håravfall visade att studien uppfyllde sitt primära syfte med signifikant stimulering av hårväxt. Resultaten från studien bekräftade också att behandlingen var säker, vilket visats tidigare i två andra kliniska prövningar.

Ny strategi med första lansering 2025
Strategin har tidigare varit att utveckla FOL005 som ett receptbelagt läkemedel för behandling av håravfall med en planerad klinisk fas 2b-studie i samarbete med en eller flera partners. Coegin Pharma har upplevt ett stort intresse för FOL005 och är i nära dialog med flera potentiella partners som särskilt har betonat önskan om snabb lansering och direktförsäljning till slutanvändare. Baserat på denna marknadsfeedback beslutade Coegin Pharma att undersöka möjligheterna att utveckla FOL005 som en kosmetisk produkt för att stimulera hårväxt. Analysen visade att FOL005 med stor sannolikhet kan lanseras som en kosmetisk produkt på alla relevanta marknader och att den första lanseringen kan ske redan 2025. Analysen visade även på en stor och växande marknad inom området kosmetisk dermatologi där premiumprodukter kan prissättas högre än befintliga behandlingar på marknaden.

Den nya strategin medför flera betydande fördelar:

  • Utvecklingstiden kan minskas med minst 6 år;
  • Utvecklingskostnaderna kan reduceras med upp till 90%;
  • Stor sannolikhet att uppnå produktlansering inom kosmetisk dermatologi;
  • Ökad möjlighet till attraktiva partneravtal, då flertalet potentiella partners föredrar snabbare lansering och direktförsäljning till slutanvändare;
  • Stor potential att ta en ledande marknadsandel på en stor och snabbt växande marknad för premiumprodukter inom hårväxt; och
  • Intäkter kan genereras från produktförsäljning redan från 2025.

I och med den nya strategin kommer Coegin Pharma/Follicum att fokusera på lansering av nya produkter, partneravtal, pre-marketing kampanjer, produktionsoptimering och nya attraktiva förpackningar som gör produkten praktisk att applicera. 

Med den nya strategin för FOL005 kommer Coegin Pharma och dess portföljbolag att ha två stora affärsområden, varav det ena fortsatt är utveckling av läkemedel för behandling av cancer och diabeteskomplikationer och det andra är nya produkter inom kosmetisk dermatologi. Båda affärsområdena är beroende av partnerskap med starka kommersiella aktörer.

"Det är en intressant väg som möjliggör lansering av nya produkter baserade på FOL005 redan 2025, dessutom med betydligt lägre utvecklingskostnader. Vi ser stora affärsmöjligheter för FOL005 som en kosmetisk produkt för personer som vill stimulera sin hårväxt. FOL005 har visat säkerhet i kliniska studier och att produkten kan stimulera hårväxt hos människor med håravfall. Vi tror att många människor med nedsatt hårväxt kommer att få stor glädje av produkten." säger Tore Duvold", VD för Coegin Pharma.

Denna information är sådan information som Coegin Pharma AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 16 augusti 2023 kl. 16:23 CET.

För mer information, vänligen kontakta:
Tore Duvold, VD
E-post: [email protected]
Telefon: +45 61 90 50 66

Besök också bolagets webbsida för mer information på www.coeginpharma.com.

Om Coegin Pharma AB
Coegin Pharma är ett nordiskt bioteknikföretag som genom sin hub & spoke affärs- och portföljmodell vidareutvecklar och värdeförädlar koncernens projektportfölj genom separata portföljbolag. Detta skapar förutsättningar att driva projekten med lägre kostnader, ökat fokus och ger en mer effektiv exitprocess. Gemensamt för projekten är bland annat att de ska ha en betydande kommersiell potential, ett klart definierat medicinskt behov och potential för en tidig exit. Strategin är att skapa värde genom att utveckla lovande läkemedelskandidater, typiskt fram till klinisk "proof of concept" och därefter åstadkomma exitavtal i form av exempelvis partnerskap, försäljning eller särnotering av dotterbolag. Coegin Pharma har tre etablerade portföljbolag genom Follicum AB, Reccura Therapeutics AS och Avexxin Oncology AS.


Om Coegin Pharma

Webbplats
coeginpharma.com
Bransch
Sjukvård

Prenumerera

Få löpande information från Coegin Pharma via e-post.

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Nordic SME Kortnamn COEGIN ISIN-kod SE0020357754

IR-Kontakt

Tore Duvold VD [email protected] +45 61 90 50 66