REG

Coegin Pharma rekryterar erfaren Chief Medical Officer

John Zibert med mångårig erfarenhet från ledande befattningar inom läkemedelsindustrin tillträder idag som Chief Medical Officer för Coegin Pharma AB.

John Zibert är en erkänd läkemedelsforskare och har över 20 års erfarenhet inom läkemedelsutveckling och digitala hälsoundersökningar. Johns expertis ligger inom bland annat hudsjukdomar, cancer, decentraliserade kliniska prövningar, biomarkörer och innovationsprocesser, som har resulterat i mer än 70 internationella vetenskapliga publikationer. John har tidigare haft flera chefsbefattningar som t.ex. vd för Studies & Me A/S, Chief Medical Officer på LEO Innovation Lab och Head of Medical Affairs EU5+ på LEO Pharma A/S, och har bidragit till läkemedelsutveckling och lansering av flera läkemedel. John har en kandidatexamen i humanbiologi från University of Otago och Köpenhamns universitet, en PhD i immunologi från fakulteten för medicinvetenskap, Köpenhamns universitet samt en ledarutbildning från det danska försvaret.

John Zibert kommenterar
"Coegin Pharma är ett mycket spännande företag med ett starkt team och stor potential. Jag ser fram emot rollen som Chief Medical Officer för Coegin Pharma, där jag kommer att bidra i korsvägen mellan klinisk utveckling och digitala sjukvårdslösningar."

VD Tore Duvold kommenterar
’’Med John får vi en fantastisk kapacitet som kommer att vara till stor nytta för Coegin Pharma i arbetet med att bredda plattformen och utveckla nya läkemedel. John har en imponerande erfarenhet inom Coegin Pharmas fokusområden och kommer att vara en viktig aktör för att göra företaget ännu starkare. Jag ser fram emot ett framgångsrikt samarbete med John!’’

För mer information, vänligen kontakta:
Tore Duvold, VD
E-post: [email protected]
Telefon: +45 61 90 50 66

Besök också bolagets websida för mer information på www.coeginpharma.com.
Bolagets mentor är beQuoted som nås på 08-692 21 90.

Om Coegin Pharma AB
Coegin Pharma är ett bioteknikföretag, som fokuserar på utveckling av små molekylbaserade läkemedelskandidater för behandling av cancer. Den terapeutiska plattformen är baserad på selektiv hämning av nyckelenzymet cPLA2α, som spelar en central roll vid inflammationer och okontrollerad celltillväxt. Enzymet har såväl prekliniskt som kliniskt erhållit en grundlig validering och är ett relevant terapeutiskt mål för en rad cancer- och inflammationssjukdomar. Bolaget driver utvecklingen från identifiering av lovande läkemedelskandidater till fas IIa, eller till så kallat "proof of concept", för att därefter utlicensiera läkemedelskandidaterna till större internationella aktörer.


Om Coegin Pharma

Webbplats
coeginpharma.com
Bransch
Sjukvård

Prenumerera

Få löpande information från Coegin Pharma via e-post.

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Nordic SME Kortnamn COEGIN ISIN-kod SE0020357754

IR-Kontakt

Tore Duvold VD [email protected] +45 61 90 50 66