Coegin Pharma presenterar nya lovande forskningsresultat för AVX001 i basalcellscancer

Coegin Pharma AB ("Coegin Pharma") rapporterade nyligen positiva slutliga data från COAK-studien, en klinisk fas I/II studie med AVX001 inom aktinisk keratos. Förutom att AVX001 var säker, tolererades väl och visade en tydlig tendens till effekt, speciellt på de mer allvarliga typerna av aktinisk keratos, indikerade resultaten att AVX001 kan vara relevant för behandling av basalcellscancer (BCC).

Vid nyligen genomförda försök med AVX001 i BCC-celler observerades en fem gånger mer potent hämning av celltillväxt jämfört med publicerade data för vismodegib som är ett registrerat läkemedel för behandling av BCC.

Resultaten från den nyligen genomförda COAK-studien, en klinisk fas I/II studie med AVX001 inom aktinisk keratos, indikerade att effekten som observerades i mer allvarliga pre-cancerösa hudskador kunde tyda på att CPLA2a-hämmaren AVX001 är särskilt relevant för behandling av basalcellscancer.

I ett samarbete mellan NTNU i Norge, ledda av professor Berit Johansen och Bispebjerg Hospital, ledda av Professor Merete Hædersdal, har effekten av AVX001 i BCC-celler (UWBCC1) undersökts. Resultaten visade en hämning av celltillväxten som var fem gånger mer potent än motsvarande publicerade data för vismodegib (Olesen et al., Anticancer Drugs. 2017).

Resultaten presenterades av Coegin Pharma vid "Outsourcing in Clinical Trials & Clinical Trial Supply Nordics 2022" i Köpenhamn den 26 oktober 2022.

"Med dessa data är jag ännu mer övertygad om att AVX001 har en möjlighet att hjälpa patienter med basalcellscancer och kan till och med visa sig bli mer effektiv än andra befintliga behandlingsalternativ", säger VD Tore Duvold.

För mer information, vänligen kontakta:
Tore Duvold, VD
E-post: [email protected]
Telefon: +45 61 90 50 66
Besök också bolagets webbsida för mer information på www.coeginpharma.com.

Om Coegin Pharma AB
Coegin Pharma är ett bioteknikföretag som med unika teknologier och kompetenser utvecklar banbrytande behandlingar inom cancer och inflammation. Fokus är på sjukdomar med ett stort ouppfyllt medicinskt behov och är baserat på gedigen forskning genom nya biologiska angreppssätt med både småmolekyler och peptidbaserade läkemedelskandidater. Coegin Pharma skapar värden genom att på ett effektivt sätt ta innovativa koncept med stor terapeutisk potential till kliniska studier och "proof of concept".


Om Coegin Pharma

Webbplats
coeginpharma.com
Bransch
Sjukvård

Prenumerera

Få löpande information från Coegin Pharma via e-post.

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Nordic SME Kortnamn COEGIN ISIN-kod SE0020357754

IR-Kontakt

Jens Eriksson tillförordnad VD [email protected]