Coegin Pharma har framgångsrikt slutfört två kliniska säkerhetsstudier med FOL005 på både män och kvinnor

Coegin Pharma AB ("Bolaget") är glada att kunna meddela att två säkerhetsstudier med formuleringen med den högre koncentrationen 1,5 % av FOL005 för hårtillväxt har slutförts framgångsrikt. Resultaten visar att FOL005 inte orsakade irritation, sensibilisering eller allergi hos någon försöksperson. Detta innebär att FOL005:s säkerhetsprofil är komplett för både män och kvinnor som en kosmetisk produkt för hårtillväxt, vilket därmed stärker det kommersiella värdet på projektet.

Coegin Pharmas forskarteam har granskat alla prekliniska säkerhetsdata samt de tre tidigare humana kliniska studierna och verifierade att FOL005 kunde testas med den högsta koncentrationen på både män och kvinnor. Koncentrationen 1,5 % valdes eftersom den tidigare har påvisats framkalla maximal hårtillväxtpotential såväl som att ha en utmärkt säkerhetsprofil.

Tillsammans med tre tidigare kliniska studier är FOL005:s säkerhetsprofil nu komplett som kosmetisk produkt för hårtillväxt, vilket möjliggör komplettering av säkerhetsrapporten för kosmetiska produkter. Dessutom utvärderas FOL005 för närvarande av Personal Care Products Council, för att få ett kosmetiskt ingrediensnamn (INCI).

"Vi är glada att nå denna viktiga milstolpe eftersom säkerhet är högt prioriterat och vi kan nu fortsätta utveckla FOL005 mot en kosmetisk produkt", säger Dr. John Zibert, Chief Medical Officer på Coegin Pharma.

"De här resultaten stärker det kommersiella värdet på hårtillväxtprojektet och visar återigen vilken potential FOL005 har att bli en marknadsledande produktserie för både män och kvinnor med bevisad effekt och utan otrevliga biverkningar. Det här minskar risken avsevärt och gör hela projektet mer attraktivt för potentiella licenspartners", tillägger Jens Eriksson, tf. vd för Coegin Pharma. 

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Jens Eriksson, tillförordnad vd
E-post: [email protected]
Telefon: +46 72 221 24 21

Om Coegin Pharma
Coegin Pharma är ett nordiskt bioteknikföretag med flera innovativa banbrytande läkemedelskandidater och dermokosmetiska produkter. Våra projekt har stor potential för behandling av patienter med allvarliga sjukdomar såsom cancer och diabeteskomplikationer samt för att förbättra livskvaliteten för personer med behov av kosmetiska produkter inom hårtillväxt. Strategin är att skapa värde genom att utveckla och kommersialisera dermokosmetiska produkter i partnerskap med framstående kommersiella aktörer och att tidigt lämna "first-in-class" läkemedelskandidater till större läkemedelsbolag. Coegin Pharma har tre etablerade portföljbolag genom Follicum AB, Reccura Therapeutics AS och Avexxin Oncology AS.

För mer information, vänligen besök www.coeginpharma.com.


Om Coegin Pharma

Webbplats
coeginpharma.com
Bransch
Sjukvård

Prenumerera

Få löpande information från Coegin Pharma via e-post.

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Nordic SME Kortnamn COEGIN ISIN-kod SE0020357754

IR-Kontakt

Jens Eriksson tillförordnad VD [email protected]