REG

Coegin Pharma fokuserar verksamheten efter den nya strategin

Coegin Pharma fokuserar sin verksamhet framåt mot nyckelprojekten FOL005 för stimulering av hårväxt, FOL026 för behandling av kardiovaskulära komplikationer i samband med typ 2-diabetes och AVX420 för behandling av t.ex. blodcancer. Samtidigt fortsätter arbetet med att hitta rätt licenspartner för AVX001 för behandling av hudcancer. Bolaget ska framöver öka fokus på produktutveckling, affärsutveckling och kommersialisering och kommer att minska forskningsverksamheten vid NTNU i Norge. Därför går Professor Berit Johansen, en av företagets grundare, från tjänsten som Chief Scientific Officer till rollen som Scientific Advisor. Coegin Pharma planerar att ingå fler samarbeten och partnerskap för projektutveckling och kommersialisering av nya produkter.

Strategi och prioritering
Coegin Pharma offentliggjorde i augusti en ny strategi att lansera FOL005 som en kosmetisk produktserie för stimulering av hårväxt redan 2025. Därmed etablerar bolaget ett nytt lovande affärsområde inom kosmetisk dermatologi samtidigt som man fortsätter utveckla nya läkemedelskandidater som bedöms vara attraktiva för större företag genom licensavtal. Utvecklingen framöver kommer främst att vara inriktad på utveckling av nya läkemedel med banbrytande potential för behandling av allvarliga sjukdomar inom diabeteskomplikationer med FOL026, och inom cancer med AVX420. Samtidigt fortsätter arbetet med att hitta rätt licenspartner för AVX001 för behandling av hudcancer. Med en tydligare prioritering av bolagets projekt fokuseras Coegin Pharmas resurser och kompetenser för att säkerställa den fortsatta utvecklingen av projektportföljen. 

Aktuella samarbeten

FOL005
För att lansera FOL005 redan 2025 krävs kompetens inom produktion och kommersialisering. Bolaget har därför ingått ett samarbete med danska Hygade AS, som är specialiserade på utveckling av kosmetiska produkter. Det förs även en aktiv dialog med större producenter som kan skala upp produktionen till ett acceptabelt pris på färdiga produkter. Coegin Pharmas affärsutvecklingspartner i USA, BioPharma Connections, har etablerat nya kontakter med kosmetikaföretag som har rätt förutsättningar för framgångsrik distribution och marknadsföring. Målet är att produktserien ska bli tillgänglig på den globala marknaden via flera kommersiella partners.

FOL026
Coegin Pharma fortsätter utvecklingen av nya läkemedelskandidater som har banbrytande potential vid behandling av diabeteskomplikationer och utvalda cancerformer. Professor Jan Nilsson och professor Anna Hultgårdh har nyligen genom intressanta forskningsresultat visat att FOL026 har stor potential inom behandling av kardiovaskulära komplikationer, vilket förväntas generera intresse från läkemedelsföretag och institutionella investerare. Därför kommer bolaget att fortsätta prioritera samarbetet med Lunds universitet.

AVX420
AVX420, med en unik verkningsmekanism, har visat lovande resultat som tyder på att det kan bli en banbrytande ny behandling för blodcancer och vissa typer av solida tumörer. De lovande resultaten har skapat stort intresse från flera ledande forskare som har anslutit sig till Avexxin Oncolgys advisory board. En av dessa forskare är den världskända professorn Bjørn Tore Gjertsen. Coegin Pharma har nyligen inlett ett nära samarbete med professor Gjertsen och hans företag KinN Therapeutics vid Haukeland University Hospital i Bergen kring vidareutvecklingen av AVX420.

AVX001
AVX001, för behandling av hudcancer, har visat positiva kliniska resultat vid psoriasis och även för aktinisk keratos. Prekliniska resultat tyder på att molekylen även har potential för behandling av basalcellscancer, som är den vanligaste formen av hudcancer. Planen är att identifiera rätt partner som kan vidareutveckla AVX001 genom ett licensavtal.

Utveckling av verksamheten
Coegin Pharma har aktivt forskat om verkningsmekanismerna bakom både AVX420 och AVX001 med professor Berit Johansen som drivkraft. Professor Berit Johansen är en av Coegin Pharmas grundare och en pionjär inom karakteriseringen av cPLA2a som ett biologiskt mål för cancer och inflammation. I nästa fas av AVX420 är behovet av ny klinisk utvecklingskompetens större och behovet av forskningsverksamheten vid NTNU i Norge minskat. Denna ersätts med utvecklingsaktiviteter inom formulering vid SINTEF i Trondheim och prekliniska cancerstudier vid KinN Therapeutics i Bergen. Professor Johansen kommer att fortsätta i den nya organisationen som Scientific Advisor.

Coegin Pharma kommer att fortsätta att fokusera genom att ingå nya samarbeten och etablera partnerskap med olika aktörer som kan bidra positivt till utvecklingen av projekten och till framgångsrik kommersialisering av nya produkter.

"Utveckling och lansering av en kosmetisk produktserie baserad på FOL005 kräver ny kompetens och ett koncentrerat fokus. Vi har också mycket lovande läkemedelskandidater med banbrytande potential för behandling av diabeteskomplikationer och blodcancer, vilket innebär stor medicinsk och kommersiell potential. Det krävs ny kompetens och nya samarbetspartners för att kommersialisera FOL005 och förbereda våra projekt för större institutionella investerare och licenstagare", säger Tore Duvold, VD för Coegin Pharma.­­ 

För mer information, vänligen kontakta:
Tore Duvold, VD
E-post: [email protected]
Telefon: +45 61 90 50 66

Besök också bolagets webbsida för mer information på www.coeginpharma.com.

Om Coegin Pharma AB
Coegin Pharma är ett nordiskt bioteknikföretag med en bred pipeline av innovativa dermakosmetiska produkter och banbrytande läkemedelskandidater. Våra projekt har stor potential att förbättra livskvaliteten för personer med kosmetiska utmaningar och för behandling av patienter med allvarliga sjukdomar såsom cancer och diabeteskomplikationer. Strategin är att skapa värde genom att utveckla och kommersialisera dermakosmetiska produkter i partnerskap med betydande kommersiella aktörer och tidigt lämna "first-in-class" läkemedelskandidater till större läkemedelsbolag. Coegin Pharma har tre etablerade portföljbolag genom Follicum AB, Reccura Therapeutics AS och Avexxin Oncology AS.


Om Coegin Pharma

Webbplats
coeginpharma.com
Bransch
Sjukvård

Prenumerera

Få löpande information från Coegin Pharma via e-post.

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Nordic SME Kortnamn COEGIN ISIN-kod SE0020357754

IR-Kontakt

Jens Eriksson tillförordnad VD [email protected]