REG

Coegin offentliggör tidsplan för sammanläggning av aktier

Vid årsstämman i Coegin Pharma AB ("Coegin" eller "Bolaget") den 25 maj 2023 beslutades att genomföra sammanläggning av aktier 1:100, innebärande att etthundra (100) aktier läggs samman till en (1) ny aktie. Stämman bemyndigade styrelsen att fastställa avstämningsdag för sammanläggningen. Styrelsen i Coegin har, i enlighet med årsstämmans beslut, fastställt att avstämningsdag ska vara den 16 juni 2023.

Sista dagen för handel i Coegins aktie innan sammanläggningen är den 14 juni 2023 och första dagen för handel i Coegins aktie efter sammanläggningen är den 15 juni 2023. Coegins aktiekurs kommer därmed att återspegla effekten av sammanläggningen från och med den 15 juni 2023.

Sammanläggningen sker automatiskt via Euroclear och aktieägare behöver inte vidta några åtgärder.

Genom sammanläggningen kommer det totala antalet aktier i Bolaget att minska från 938 909 900 till 9 389 099 aktier.

Till följd av sammanläggningen kommer Coegins aktie från och med den 15 juni 2023 att byta ISIN-kod. Den nya ISIN-koden för Bolagets aktie är SE0020357754.

Aktieägarna i Coegin kommer automatiskt att erhålla ett nytt, lägre, antal aktier i proportion till innehavet på avstämningsdagen. De aktieägare vars innehav av aktier på avstämningsdagen inte är jämnt delbart med 100 kommer vederlagsfritt att erhålla aktier för att innehavet ska bli jämnt delbart med 100. Tillhandahållande av aktier sker genom Euroclear Sweden ABs försorg, utan att ytterligare åtgärder behöver vidtas av aktieägare. 

För mer information, vänligen kontakta:
Tore Duvold, VD
E-post: [email protected]
Telefon: +45 61 90 50 66

Besök också bolagets webbsida för mer information på www.coeginpharma.com.

Om Coegin Pharma AB
Coegin Pharma är ett nordiskt bioteknikföretag som genom sin hub & spoke affärs- och portföljmodell vidareutvecklar och värdeförädlar koncernens projektportfölj genom separata portföljbolag. Detta skapar förutsättningar att driva projekten med lägre kostnader, ökat fokus och ger en mer effektiv exitprocess. Gemensamt för projekten är bland annat att de ska ha en betydande kommersiell potential, ett klart definierat medicinskt behov och potential för en tidig exit. Strategin är att skapa värde genom att utveckla lovande läkemedelskandidater, typiskt fram till klinisk "proof of concept" och därefter åstadkomma exitavtal i form av exempelvis partnerskap, försäljning eller särnotering av dotterbolag. Coegin Pharma har tre etablerade portföljbolag genom Follicum AB, Reccura Therapeutics AS och Avexxin Oncology AS.


Om Coegin Pharma

Webbplats
coeginpharma.com
Bransch
Sjukvård

Prenumerera

Få löpande information från Coegin Pharma via e-post.

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Nordic SME Kortnamn COEGIN ISIN-kod SE0020357754

IR-Kontakt

Tore Duvold VD [email protected] +45 61 90 50 66