BioStock publicerar artikel om Coegin Pharmas decentraliserade strategi för kliniska prövningar

BioStock har den 19 april 2021 publicerat en artikel om Coegin Pharmas innovativa decentraliserade strategi för kliniska prövningar, där digitaliseringen spelar en viktig roll i hanteringen av patienter. Coegin Pharma har lämnat in ansökan för klinisk fas I/II med patienter med aktinisk keratos till det danska läkemedelsverket och till den vetenskapliga etikkommittén. Studien förväntas att påbörjas i augusti och avslutas i slutet av 2021.

VD-kommentar Tore Duvold: Parametrarna visar det uppenbara, att vi kan genomföra allting snabbare. Jag tror dock att den viktigaste faktorn är att resan för patienterna som deltar i studien blir mycket bättre. Slutligen tror jag också att kvaliteten i studien blir bättre när patienterna är engagerade och övervakas mer frekvent än i en traditionell studie.

Läs hela artiklen på biostock.se:

https://www.biostock.se/2021/04/coegin-pharma-drar-nytta-av-decentraliserade-kliniska-provningar/

Lund den 19 april 2021

För mer information, vänligen kontakta:

E-post: [email protected]
Telefon: +45 61 90 50 66

Besök också bolagets websida för mer information på www.coeginpharma.com. Bolagets mentor är beQuoted som nås på 08-692 21 90.

Om Coegin Pharma AB

Coegin Pharma är ett bioteknikföretag som fokuserar på utveckling av små molekylbaserade läkemedelskandidater för behandling av cancer. Den terapeutiska plattformen är baserad på selektiv hämning av nyckelenzymet cPLA2α som spelar en central roll vid inflammationer och okontrollerad celltillväxt. Enzymet har såväl prekliniskt som kliniskt erhållit en grundlig validering och är ett relevant terapeutiskt mål för en rad cancer- och inflammationssjukdomar. Bolaget driver utvecklingen från identifiering av lovande läkemedelskandidater till fas IIa, eller till så kallat "proof of concept", för att därefter utlicensiera läkemedelskandidaterna till större internationella aktörer.


Om aktinisk keratose

Aktinisk keratos (AK) är ytliga solskador i hudens yttre lager som beror på att huden har utsatts för mycket sol genom livet. Det är det vanligaste förekommande förstadiet till hudcancer. AK anses vara en kronisk störning där de flesta patienter upplever att lesionerna återkommer över tiden. AK ökar risken för att utveckla hudcancer eftersom den kan utvecklas till skivepitelcancer, en vanlig och ibland en invasiv form av hudcancer. Förekomsten korrelerar väl med den sammanlagda exponeringen för solens ultravioletta (UV) strålar under livet, och även om det kan förekomma vid 20 - 30 års ålder är det betydligt vanligare hos patienter över 50 år. AK är tidiga förstadier till skivepitelcancer (SCC), en malign hudtumör som uppstår ur de keratiniserande cellerna (keratinocyterna) i epidermis eller hudadnexen. På grund av risken för att AK övergår i SCC är behandling den allmänna rekommendationen. Det finns ett stort ouppfyllt behov av bättre behandlingsalternativ för AK när det gäller effekt, biverkningar och behandlingstid. Sjukdomen behandlas huvudsakligen upprepade gånger med kryoterapi, fotodynamisk terapi eller topiska läkemedel.


Om Coegin Pharma

Webbplats
coeginpharma.com
Bransch
Sjukvård

Prenumerera

Få löpande information från Coegin Pharma via e-post.

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Nordic SME Kortnamn COEGIN ISIN-kod SE0020357754

IR-Kontakt

Tore Duvold VD [email protected] +45 61 90 50 66