Utökar verksamheten i Sydamerika

Ny Distributör i Chile

Glycorex Transplantation AB (publ) och det chilenska företaget Cardiotec Vascularis Ltda. (Cardiotec) har idag signerat ett distributionsavtal där Cardiotec kommer att representera Glycorex och dess produkter på den chilenska marknaden.

"Vi är mycket glada över att inleda detta samarbete med Cardiotec och ser fram emot att hjälpa patienter och sjukhus i Chile med vårahögteknologiskaprodukter, särskilt att stödja medicinsk personal vid blodgruppsinkompatibel organtransplantation och minimera risken för avstötning efter transplantation till förmån för patienterna. Vår UBP-produkt kommer att vara till stor hjälp för att säkerställa tillgången till blodplasma för transfusion, genom att ta bort blodgruppsbarriären" säger Geert Nygaard, VD för Glycorex och tillägger "Samarbetet mellan våra företag betonar behovet av högkvalitativa produkter inom transfusion och transplantation. Med Cardiotecs position på marknaden ser vi fram emot att utveckla marknaden tillsammans".

Andrea Vidal Paredes, General Manager för Cardiotec tillägger: "Med Cardiotecs starka position på den chilenska marknaden och tillskottet av Glycorex produktportfölj stärker vi vår position på marknaden och vårt erbjudande av högkvalitativa produkter till våra kunder. Vi ser fram emot att introducera Glycorex-produkter till våra kunder och hjälpa fler patienter i behov av transplantation."

Kort information om Cardiotec

Cardiotec Vascularis Ltda.är ett av de ledande företagen som levererar produkter inom transplantation, kardiologi, onkologi, och IVA i Chile. Med mer än 10 år på marknadentäckerCardiotec marknaden från huvudkontoret i Santiago och kontoret i Concepción. Företaget representerar ledande amerikanska, europeiska och asiatiska tillverkare av högkvalitativa medicintekniska produkter.

2022-04-28

Kort om bolaget
Glycosorb® ABO är en av Glycorex Transplantation AB egenutvecklad medicinteknisk produkt som används kliniskt i fyra världsdelar för att underlätta blodgruppsinkompatibla transplantationer, framför allt vid njurtransplantationer från närstående levande givare, men produkten används även vid transplantation av lever, hjärta, lunga och stamceller. Produkten har hittills använts vid fler än 5,000 njurtransplantationer. Korttids- och långtidsresultaten är utmärkta. Resultaten har presenterats i över 50 artiklar i ansedda medicinska tidskrifter. Varje genomförd njurtransplantation har beräknats spara upp till 5 MSEK enbart i dialyskostnader. Varje genomförd njurtransplantation sparar cirka 150 dialysbehandlingar per år, vilket innebär att de över 5,000 njurtransplantationerna som genomförts efter Glycosorb®-behandlingar, kan uppskattas spara över 700,000 dialysbehandlingar per år. Förutom i Europa används produkten i exempelvis Indien, Kanada, Israel, Singapore, Thailand, Mexiko och Australien. 

Bolaget har även utvecklat en CE-märkt medicinteknisk produkt för framtagning av universell blodplasma och utvecklar produkter för specifik reduktion av autoantikroppar vid behandling av autoimmuna sjukdomar, samt produkter för specifik reduktion av galektiner. Bolaget utvecklar även produkter för samtidig reduktion av blodgrupp A/B specifika antikroppar och HLA-antikroppar (vävnadsspecifika antikroppar). Bolaget samarbetar med ett ledande europeiskt forskningsinstitut för att utveckla en produkt för behandling av den autoimmuna sjukdomen reumatoid artrit (även kallad ledgångsreumatism). Inom EU finns ca 5 miljoner patienter som har denna sjukdom.

Glycorex Transplantation AB (publ) är noterat på NGM Main Regulated Equity (Nordic Growth Market) och handlas under symbolen GTAB B.


Om Glycorex

Glycorex är ett medicintekniskt bolag med en teknologi som på molekylnivå selekterar och avlägsnar specifika antikroppar i blodet. Bolagets fokusområden är inom transplantation, blodtransfusion och blodprodukter samt autoimmuna sjukdomar. Produktutveckling och produktion sker i Lund. Försäljning sker via egna säljkanaler samt i samarbete med distributörer på utvalda marknader där den största marknaden är Europa.

Webbplats
www.glycorex.com/se
Bransch
Sjukvård

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Nordic Growth Market Kortnamn GTAB-B ISIN-kod SE0000524530