REGMAR

Sluter avtal med distributör i Sydafrika

Glycorex Transplantation AB (publ) kan meddela att bolaget har slutit avtal med en distributör i Sydafrika för bolagets transplantationsprodukt, Glycosorb® ABO. 

Som ett led i bolagets strategi för marknadsexpansion har bolaget idag signerat ett avtal med en distributör i Sydafrika. Distributören säljer idag ett ledande globalt varumärke för att bevara organ utanför kroppen och hålla dem i optimal kondition i väntan på transplantation. Glycosorb® ABO passar således mycket väl in i deras befintliga produktportfölj och kundnätverk. Avtalet är det första steget för Glycosorb® ABO på den afrikanska kontinenten.

I Sydafrika genomförs cirka 240 njurtransplantationer per år, varav ca 40 % är från levande givare. Antalet levertransplantationer uppgår till ca 70 st per år. Storleksmässigt är marknaden i paritet med Norge. 

Som ett första steg kommer distributören att registrera produkten, ett arbete som bedöms ta några månader i anspråk.

Kontakt

Geert Nygaard, VD, Glycorex Transplantation AB.

E-mail: [email protected],telefon: 046-286 52 30

Informationen är sådan som Glycorex Transplantation är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 17 januari 2022 kl 17:20.

Kort om bolaget 

Glycosorb® ABO är en av Glycorex Transplantation AB egenutvecklad medicinteknisk produkt som används kliniskt i fyra världsdelar för att underlätta blodgruppsinkompatibla transplantationer, framför allt vid njurtransplantationer från närstående levande givare, men produkten används även vid transplantation av lever, hjärta, lunga och stamceller. Produkten har hittills använts vid fler än 5,000 njurtransplantationer. Korttids- och långtidsresultaten är utmärkta. Resultaten har presenterats i över 50 artiklar i ansedda medicinska tidskrifter. Varje genomförd njurtransplantation har beräknats spara upp till 5 MSEK enbart i dialyskostnader. Varje genomförd njurtransplantation sparar cirka 150 dialysbehandlingar per år, vilket innebär att de över 5,000 njurtransplantationerna som genomförts efter Glycosorb®-behandlingar, kan uppskattas spara över 700,000 dialysbehandlingar per år. Förutom i Europa används produkten i exempelvis Indien, Kanada, Israel, Singapore, Thailand, Mexiko och Australien. 

Bolaget har även utvecklat en CE-märkt medicinteknisk produkt för framtagning av universell blodplasma och utvecklar produkter för specifik reduktion av autoantikroppar vid behandling av autoimmuna sjukdomar, samt produkter för specifik reduktion av galektiner. Bolaget utvecklar även produkter för samtidig reduktion av blodgrupp A/B specifika antikroppar och HLA-antikroppar (vävnadsspecifika antikroppar). Bolaget samarbetar med ett ledande europeiskt forskningsinstitut för att utveckla en produkt för behandling av den autoimmuna sjukdomen reumatoid artrit (även kallad ledgångsreumatism). Inom EU finns ca 5 miljoner patienter som har denna sjukdom.

Glycorex Transplantation AB (publ) är noterat på NGM Main Regulated Equity (Nordic Growth Market) och handlas under symbolen GTAB B. 


Om Glycorex

Glycorex är ett medicintekniskt bolag med en teknologi som på molekylnivå selekterar och avlägsnar specifika antikroppar i blodet. Bolagets fokusområden är inom transplantation, blodtransfusion och blodprodukter samt autoimmuna sjukdomar. Produktutveckling och produktion sker i Lund. Försäljning sker via egna säljkanaler samt i samarbete med distributörer på utvalda marknader där den största marknaden är Europa.

Webbplats
www.glycorex.com/se
Bransch
Sjukvård

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Nordic Growth Market Kortnamn GTAB-B ISIN-kod SE0000524530