Resultat från trombocytutvärdering i England

Som tidigare meddelats (25 oktober 2021) har Bolaget låtit en engelsk och en norsk blodbank utvärdera och studera Bolagets UBP-produkt för specifik reducering av anti-A/B antikroppar i trombocytkoncentrat. Pandemin har försenat studierna, men de engelska resultaten har nu inkommit med utmärkta resultat.

För att reducera blodgrupp A- och B-antikroppar ur trombocytkoncentrat behandlas idag koncentratet med centrifugering. 
Denna procedur är inte helt säker eftersom trombocyterna riskerar att aktiveras bortom 'no return' eller skadas genom att trombocytpåsen går sönder. I båda fallen riskerar man att trombocytkoncentratet går förlorat. Förloppet är dessutom tidskrävande (typiskt omkring 2-3 timmar). Ett betydande antal blodplättar går också förlorade under centrifugeringsprocessen; typiskt mellan 10 och 15 %.
 
Istället för att centrifugera koncentratet har man nu visat att man med hjälp av Bolagets UBP-produkt specifikt och effektivt kan reducera anti-A/B antikropparna i koncentratet och utan att signifikant påverka varken trombocyternas kvalitet eller antal. Man såg inga tecken på trombocytaktivering och inte heller påverkan på koagulationsfaktorer. Dessutom tog behandlingen bara cirka hälften så lång tid som dagens använda metod. 

Även om antalet koncentrat förhållandevis var ganska lågt i denna första utvärdering, konkluderas att det är god reproducerbarhet. Testerna var gjorda på koncentrat med en viss nivå av anti-A/B antikroppar (som täcker en majoritet av trombocytkoncentrat). 

Denna studie där UBP-produkten används för behandling av trombocytkoncentrat är den första i sitt slag. 
Gällande studien från Norge, inväntar vi med spänning deras resultat. Studien är påbörjad men ännu inte avslutad. Positiva initiala resultat erhölls under andra kvartalet där produkten visade god reduktion av anti-A/B antikroppar på trombocytkoncentrat. Om denna studie ger kongruenta resultat med den från England är detta en stark indikation på att UBP-produkten även kan användas för framställning av lågtiter (universella) trombocytkoncentrat. 

Enligt WHO transfunderas cirka 7,5 miljoner units av trombocyter i världen per år. Enhetspriset för en unit i USA ligger på cirka 600 dollar och i Sverige på cirka 4000-5000 kronor.

2022-10-27

Kontakt
Johan Nilsson, Interim VD, Glycorex Transplantation AB.
E-mail: [email protected],telefon: 046-286 52 30

Kort om bolaget 
Glycosorb® ABO är en av Glycorex Transplantation AB egenutvecklad medicinteknisk produkt som används kliniskt i fyra världsdelar för att underlätta blodgruppsinkompatibla transplantationer, framför allt vid njurtransplantationer från närstående levande givare, men produkten används även vid transplantation av lever, hjärta, lunga och stamceller. Produkten har hittills använts vid fler än 5,000 njurtransplantationer. Korttids- och långtidsresultaten är utmärkta. Resultaten har presenterats i över 60 artiklar i ansedda medicinska tidskrifter. Varje genomförd njurtransplantation har beräknats spara upp till 5 MSEK enbart i dialyskostnader. Varje genomförd njurtransplantation sparar cirka 150 dialysbehandlingar per år, vilket innebär att de över 5,000 njurtransplantationerna som genomförts efter Glycosorb®-behandlingar, kan uppskattas spara över 700,000 dialysbehandlingar per år. Förutom i Europa används produkten i exempelvis Indien, Kanada, Israel, Singapore, Thailand, Mexiko och Australien. 

Bolaget har även utvecklat en CE-märkt medicinteknisk produkt för framtagning av universell blodplasma och utvecklar produkter för specifik reduktion av autoantikroppar vid behandling av autoimmuna sjukdomar. Bolaget samarbetar med ett ledande europeiskt forskningsinstitut för att utveckla en produkt för behandling av den autoimmuna sjukdomen reumatoid artrit (även kallad ledgångsreumatism). Inom EU finns ca 5 miljoner patienter som har denna sjukdom.

Glycorex Transplantation AB (publ) är noterat på NGM Main Regulated Equity (Nordic Growth Market) och handlas under symbolen GTAB B.


Om Glycorex

Glycorex är ett medicintekniskt bolag med en teknologi som på molekylnivå selekterar och avlägsnar specifika antikroppar i blodet. Bolagets fokusområden är inom transplantation, blodtransfusion och blodprodukter samt autoimmuna sjukdomar. Produktutveckling och produktion sker i Lund. Försäljning sker via egna säljkanaler samt i samarbete med distributörer på utvalda marknader där den största marknaden är Europa.

Webbplats
www.glycorex.com/se
Bransch
Sjukvård

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Nordic Growth Market Kortnamn GTAB-B ISIN-kod SE0000524530