Publikation visar på betydande fördelar att använda intraoperativ Glycosorb[®]-behandling för blodgruppsinkompatibla pediatriska hjärttransplantationer

Great Ormond Street Hospital for Children (GOSH) i London, Storbritannien, har sedan 2015 använt Glycosorb® ABO i samband med pediatriska blodgruppsinkompatibla hjärttransplantationer. GOSH har nu i en retrospektiv studie jämfört blodgruppsinkompatibla transplantationer genomförda med Glycosorb® ABO och plasmabyte. 

Data samlades in för alla genomförda blodgruppsinkompatibla hjärttransplantationer mellan den 1 januari 2000 till den 1 juni 2020, totalt 37 transplantationer. Av dessa användes plasmabyte (PE) för 27 transplantationer och 10 genomfördes med intraoperativ Glycosorb®-behandling.

Av praktiska skäl genomfördes PE vanligtvis endast hos mindre barn på grund av de stora volymer blodprodukter som krävs vid en sådan behandling. När en mottagare exponeras för flera, för mottagaren, främmande givarkällor (av annan vävnad), ökar risken för transfusionsrelaterade komplikationer, liksom risken för hemodynamisk instabilitet. Glycosorb® ABO introducerades primärt för att lösa dessa problem.

Studien visar bland annat att de Glycosorb®-behandlade patienterna var signifikant äldre och att mängden blodprodukter som användes under sjukhusvistelsen var signifikant lägre jämfört med PE patienterna. Genomsnittsåldern för de 27 barn som ingick i PE-gruppen var 0,7 år respektive 4,1 år för de 10 barn som ingick i Glycosorb®-gruppen. 

I artikeln(1) drar författarna slutsatsen att användande av Glycosorb® ABO innebär att blodgruppsinkompatibla hjärttransplantationer kan genomföras även på äldre och större barn, vilket därmed ger en möjlighet att utöka antalet mottagare. En annan slutsats är den avsevärt minskade användningen av blodprodukter vid användande av Glycosorb® ABO jämfört med PE. Glycosorb® ABO introducerades på GOSH 2015 och fram tills nu har GOSH publicerat tre artiklar inom ämnet. 

"Som en av världens största klinik för pediatriska hjärttransplantationer, är vi väldigt glada och stolta att GOSH använder Glycosorb® ABO som standardbehandling för blodgruppsinkompatibla hjärttransplantationer. Behandling med Glycosorb® ABO innebär att fler barn på ett säkrare sätt ges möjlighet att genomgå transplantation, vilket också är nyckelfaktorer för vidare expansion inom detta segment." säger Pontus Nobréus, VD på Glycorex Transplantation AB. 

Årligen utförs globalt mer än 8 000 hjärttransplantationer och av dessa är upp till 700 pediatriska transplantationer. Hjärttransplantationer utförs idag standardmässigt på många pediatriska kliniker och över 100 kliniker i hela världen finns rapporterade i "International Thoracic Transplant Registry".

"Denna publikation visar på den kliniska bredden i vår teknologi inom transplantationsområdet och den potential som finns för Glycosorb® ABO även utanför njurområdet." avslutar Pontus Nobréus. 
 

(1) Richard Issitt, John Booth, Richard Crook, Alex Robertson, Victoria Molyneux, Rebecca Richardson, Nigel Cross, Michael Shaw, Victor Tsang, Vivek Muthurangu, Neil J Sebire, Michael Burch, Matthew Fenton
Intraoperative anti-A/B immunoadsorption is associated with significantly reduced blood product utilisation with similar outcomes in paediatric ABO-incompatible heart transplantation                

The Journal of Heart and Lung Transplantation 2021, ISSN 1053-2498

https://doi.org/10.1016/j.healun.2021.05.010.

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1053249821023251

tis, jun 15, 2021

Kontakt:

Pontus Nobréus, VD, Glycorex Transplantation AB
e-mail: [email protected], telefon: 046-286 52 30

Optimering av blod för högre livskvalitet och bättre hälsoekonomi

Glycorex unika teknologi som på molekylnivå specifikt selekterar och avlägsnar antikroppar i blodet har öppnat upp för bättre behandlingar och lösningar inom sjukvården. Bolagets medicintekniska produkter möjliggör transplantationer över blodgruppsgränsen, vilket räddar liv och leder till hälsoekonomiska fördelar genom att antalet transplantationer kan ökas. Bolagets teknologi att behandla blod appliceras inom flera områden och en ny unik produkt har nyligen lanserats som kan öka tillgängligheten på blodplasma. Flera revolutionerande produkter för behandling av autoimmuna sjukdomar är under utveckling.

Glycorex Transplantation AB (publ) är noterat på NGM Main Regulated Equity (Nordic Growth Market) och handlas under symbolen GTAB B. 


Om Glycorex

Glycorex är ett medicintekniskt bolag med en teknologi som på molekylnivå selekterar och avlägsnar specifika antikroppar i blodet. Bolagets fokusområden är inom transplantation, blodtransfusion och blodprodukter samt autoimmuna sjukdomar. Produktutveckling och produktion sker i Lund. Försäljning sker via egna säljkanaler samt i samarbete med distributörer på utvalda marknader där den största marknaden är Europa.

Webbplats
www.glycorex.com/se
Bransch
Sjukvård

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Nordic Growth Market Kortnamn GTAB-B ISIN-kod SE0000524530