REGMAR

Ny Vd

Glycorex Transplantation AB kan meddela att Johan Lavén har anställts som vd.

Johan Lavén har anställts som vd. Johan börjar sin anställning den 8 december.

Som tidigare meddelats slutar Geert Nygaard som vd. Bolagets tidigare vd, Johan Nilsson, tar interimsmässigt över som vd i bolaget fram till dess att Johan Lavén påbörjar sin anställning.

Johan Lavén har över 20 års erfarenhet ifrån Life Science bolag såsom BBRAUN, Onemed och Apotek Hjärtat, samt senast som Head of Distributor Sales på Sedana Medical där Johan har ansvarat för den globala expansionen av Sedana Medicals produktportfölj. Johan har förutom detta bred erfarenhet av global regulatory and quality inom det medicintekniska produktområdet.

''Jag har följt Glycorex Transplantation under många år och är imponerad av den resa bolaget gjort'' säger Johan Lavén. ''Under våren fick jag möjlighet att ingå i styrelsen och därmed bli mer insatt i bolaget. Jag ser väldigt mycket fram emot att få ansluta till det mycket kompetenta teamet på Glycorex Transplantation. Fokus kommer att vara att fullfölja den globala expansionen för vår transplantationsprodukt Glycosorb® ABO och att öka penetrationen på redan utvecklade marknader, samt att lansera vår nya produkt för framtagning av så kallad lågtiter plasma, vilket ger möjlighet till att donerat blod och blodplasma kan ges till samtliga patienter oavsett blodgrupp. Vidare finns det flera spännande projekt, exempelvis utvecklingen av vår framtida produkt inom Reumatoid Artrit.''

''Vi är glada att välkomna Johan'', säger Kurt Nilsson, styrelseordförande i Glycorex Transplantation. "Johans kliniska bakgrund samt mångåriga erfarenhet inom internationell marknadsutveckling av medicintekniska produkter gör honom väl lämpad att globalt expandera bolagets verksamhet inom transplantationsområdet, kommersialisera vår produkt inom universellt blod/blodplasma samt att CE-märka vår produkt inom Reumatoid artrit.''

2022-09-08

Kontakt
Johan Nilsson, Interim VD, Glycorex Transplantation AB.
E-mail: [email protected],telefon: 046-286 52 30

Informationen är sådan som Glycorex Transplantation är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 8 september 2022 kl 18:16.

Kort om bolaget 
Glycosorb® ABO är en av Glycorex Transplantation AB egenutvecklad medicinteknisk produkt som används kliniskt i fyra världsdelar för att underlätta blodgruppsinkompatibla transplantationer, framför allt vid njurtransplantationer från närstående levande givare, men produkten används även vid transplantation av lever, hjärta, lunga och stamceller. Produkten har hittills använts vid fler än 5,000 njurtransplantationer. Korttids- och långtidsresultaten är utmärkta. Resultaten har presenterats i över 60 artiklar i ansedda medicinska tidskrifter. Varje genomförd njurtransplantation har beräknats spara upp till 5 MSEK enbart i dialyskostnader. Varje genomförd njurtransplantation sparar cirka 150 dialysbehandlingar per år, vilket innebär att de över 5,000 njurtransplantationerna som genomförts efter Glycosorb®-behandlingar, kan uppskattas spara över 700,000 dialysbehandlingar per år. Förutom i Europa används produkten i exempelvis Indien, Kanada, Israel, Singapore, Thailand, Mexiko och Australien. 

Bolaget har även utvecklat en CE-märkt medicinteknisk produkt för framtagning av universellt blod/blodplasma och utvecklar produkter för specifik reduktion av autoantikroppar vid behandling av autoimmuna sjukdomar. Bolaget samarbetar med ett ledande europeiskt forskningsinstitut för att utveckla en produkt för behandling av den autoimmuna sjukdomen reumatoid artrit (även kallad ledgångsreumatism). Inom EU finns ca 5 miljoner patienter som har denna sjukdom.

Glycorex Transplantation AB (publ) är noterat på NGM Main Regulated Equity (Nordic Growth Market) och handlas under symbolen GTAB B.


Om Glycorex

Glycorex är ett medicintekniskt bolag med en teknologi som på molekylnivå selekterar och avlägsnar specifika antikroppar i blodet. Bolagets fokusområden är inom transplantation, blodtransfusion och blodprodukter samt autoimmuna sjukdomar. Produktutveckling och produktion sker i Lund. Försäljning sker via egna säljkanaler samt i samarbete med distributörer på utvalda marknader där den största marknaden är Europa.

Webbplats
www.glycorex.com/se
Bransch
Sjukvård

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Nordic Growth Market Kortnamn GTAB-B ISIN-kod SE0000524530