Lyckade levertransplantationer i Indien och nya kunder i Spanien

Glycorex Transplantation AB (publ.), som är noterat på NGM Equity, meddelar att en rapport över tre utförda akuta blodgruppsinkompatibla levertransplantationer effektivt och framgångsrikt utförts på ett levertransplantationscentrum i Indien.
Bolaget meddelar också att beställningar erhållits från två nya kunder i Spanien.

Nyligen publicerades resultaten från tre utförda akuta blodgruppsinkompatibla transplantationer från ett indiskt centrum. I alla tre fallen räckte det med en längre Glycosorb®-behandling före transplantation för att få ner blodgruppsantikropparna till en säker nivå, detta även om blodgruppsantikroppsnivåerna var höga före behandlingen med Bolagets produkt. Efter transplantation krävdes ingen extra behandling. Eftersom i stort sett samtliga antikroppar mot blodgrupp A och eller B binder till Glycosorb®-ABO och elimineras från patientens blod, samtidigt som andra, för patienten viktiga, antikroppar och blodkomponenter inte påverkas, kan stora blodvolymer behandlas under en behandling utan att medföra ökade risker för patienten. Glycosorb®-ABO har hittills dominant använts vid njurtransplantationer från närstående, levande givare. För att produkten ska kunna användas vid mer akuta transplantationer från avlidna givare, krävs att man enbart behöver göra en till två behandlingar. Detta har nu visats vara möjligt i ovan publikation, vilket även visades i en artikel i somras avseende njurtransplantation. För Bolaget är således ovan resultat betydelsefulla för att utöka användandet av produkten till njur-, lever- och hjärttransplantationer från avlidna givare.

Bolaget har också erhållit beställningar från två av de största transplantationscentrumen i Spanien. I Spanien genomförs cirka tre gånger fler transplantationer per capita än i Tyskland, Bolagets nuvarande största marknad.

7 oktober 2016

Kontakt:
Johan Nilsson, VD, Glycorex Transplantation AB
e-mail: [email protected],
telefon: 046-286 52 30

För ytterligare information, vänligen besök: www.ngm.se.

Denna information
Glycorex offentliggör denna information enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande kl 14:45 den 7 oktober 2016.

Om Glycorex Transplantation
Glycosorb®-ABO är en av Glycorex Transplantation AB egenutvecklad medicinteknisk produkt som används kliniskt i 4 världsdelar för att underlätta blodgruppsinkompatibla transplantationer, framförallt vid njurtransplantationer från närstående levande givare, men produkten används även vid transplan- tation av lever, hjärta, lunga och stamceller. Produkten har hittills använts vid fler än 2000 njurtransplantationer och med utmärkta korttids- och långtidsresultat som presenterats i över 40 artiklar i ansedda medicinska tidskrifter. Varje genomförd njurtransplantation har beräknats spara upp till 5 MSEK enbart i sjukvårdskostnader. Förutom i Europa används produkten i exempelvis Indien, Malaysia, Singapore, Kanada och Australien. Bolaget utvecklar även produkter inom universellt blod och produkter för specifik behandling av autoimmuna sjukdomar, specifikt Myasthenia gravis.

Glycorex Transplantation AB har kontor i Lund och Bolagets aktie (NGM: GTAB B) är noterad på NGM Equity på Nordic Growth Market.


Om Glycorex

Glycorex är ett medicintekniskt bolag med en teknologi som på molekylnivå selekterar och avlägsnar specifika antikroppar i blodet. Bolagets fokusområden är inom transplantation, blodtransfusion och blodprodukter samt autoimmuna sjukdomar. Produktutveckling och produktion sker i Lund. Försäljning sker via egna säljkanaler samt i samarbete med distributörer på utvalda marknader där den största marknaden är Europa.

Webbplats
www.glycorex.com/se
Bransch
Sjukvård

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Nordic Growth Market Kortnamn GTAB-B ISIN-kod SE0000524530