Glycosorb® ABO använd på Tysklands största hjärttransplantationscentra

Idag har Herz- und Diabeteszentrum Nordrhein-Westfalen i Bad Oeynhausen pressmeddelat (https://www.hdz-nrw.de/hdz-nrw/presse/pressemitteilungen/erste-kinderherztransplantation-trotz-unterschiedlicher-blutgruppe.html) att deras första blodgruppsinkompatibla hjärttransplantation med hjälp av Glycosorb[®] ABO genomförts och med utmärkt resultat. Det var en två-årig flicka som blev transplanterad och hon har nu kunnat fira sin två-åriga födelsedag i hemmet. Flickan kom till sjukhuset för fem månader sedan till följd av en obotlig genetisk hjärtmuskelsjukdom och sattes på väntelistan för transplantation i juli i år. 

Chansen att bli transplanterad med ett lämpligt blodgruppskompatibelt organ är emellertid ofta mycket låg för små barn och väntetiderna förväntas öka. I augusti meddelade Eurotransplant att man hade ett för flickan lämpligt donatorhjärta, men blodgruppen var inte kompatibel med flickans blodgrupp. Sjukhuset bestämde sig då för att använda Glycosorb[®] ABO för att möjliggöra transplantationen. Behandlingen med Glycosorb[®] ABO gick utmärkt och flickan kunde framgångsrikt transplanteras. Behandlingen görs genom att Glycosorb[®] ABO inkorporeras i hjärt-lungmaskinsystemet under transplantationen. ''Genom att möjliggöra blodgruppsinkompatibla hjärttransplantationer kan man signifikant öka deras överlevnadschanser och framförallt minska väntetiderna", säger klinikchefen för Bad Oeynhausener Kinderherzzentrum.

Mer om transplantationen i Bad Oeynhausen går att läsa här (https://www.hdz-nrw.de/hdz-nrw/presse/pressemitteilungen/erste-kinderherztransplantation-trotz-unterschiedlicher-blutgruppe.html).

Metoden att inkorporera Glycosorb[®] ABO i hjärt-lungmaskinsystemet introducerades under 2015 på Great Ormond Street Hospital (GOSH) i London. GOSH har publicerat tre artiklar inom ämnet[1,2,3]. Resultaten är utmärkta och har visat på betydande fördelar mot tidigare använd metod. 

Under 2021 skrev BBC en artikel om Lucy, en 10-årig flicka som tros vara det äldsta barnet i världen att få ett blodgruppsinkompatibelt hjärta (länk (https://www.bbc.com/news/uk-england-hampshire-58955827)). GOSH-metoden har även införts på fler hjärttransplantationscentra runt om i Europa.

1. Robertson A, Issitt R, Crook R, Gustafsson K, Eddaoudi A, Tsang V, Burch M; A novel method for ABO-incompatible heart transplantation J Heart Lung Transplant. 2018 Apr;37(4):451-457. doi: 10.1016/j.healun.2017.05.006.Epub 2017 May 5.
2. Issitt R, Crook R, Shaw M, Robertson A; The Great Ormond Street Hospital immunoadsorption method for ABO-incompatible heart transplantation: a practical technique Perfusion 2021 Jan;36(1):34-37. doi: 10.1177/0267659120926895. Epub 2020 Jun 3.
3. Issitt R, Booth J, Crook R, Robertson A, Molyneux V, Richardson R, Cross N, Shaw M, Tsang V, Muthurangu V, Sebire NJ, Burch M, Fenton M. Intraoperative anti-A/B immunoadsorption is associated with significantly reduced blood product utilization with similar outcomes in pediatric ABO-incompatible heart transplantation. J Heart Lung Transplant. 2021 May 29:S1053-2498(21)02325-1.

2022-09-27

Kontakt
Johan Nilsson, Interim VD, Glycorex Transplantation AB.
E-mail: [email protected],telefon: 046-286 52 30

Kort om bolaget 
Glycosorb[®] ABO är en av Glycorex Transplantation AB egenutvecklad medicinteknisk produkt som används kliniskt i fyra världsdelar för att underlätta blodgruppsinkompatibla transplantationer, framför allt vid njurtransplantationer från närstående levande givare, men produkten används även vid transplantation av lever, hjärta, lunga och stamceller. Produkten har hittills använts vid fler än 5,000 njurtransplantationer. Korttids- och långtidsresultaten är utmärkta. Resultaten har presenterats i över 60 artiklar i ansedda medicinska tidskrifter. Varje genomförd njurtransplantation har beräknats spara upp till 5 MSEK enbart i dialyskostnader. Varje genomförd njurtransplantation sparar cirka 150 dialysbehandlingar per år, vilket innebär att de över 5,000 njurtransplantationerna som genomförts efter Glycosorb[®]-behandlingar, kan uppskattas spara över 700,000 dialysbehandlingar per år. Förutom i Europa används produkten i exempelvis Indien, Kanada, Israel, Singapore, Thailand, Mexiko och Australien. 

Bolaget har även utvecklat en CE-märkt medicinteknisk produkt för framtagning av universell blodplasma och utvecklar produkter för specifik reduktion av autoantikroppar vid behandling av autoimmuna sjukdomar. Bolaget samarbetar med ett ledande europeiskt forskningsinstitut för att utveckla en produkt för behandling av den autoimmuna sjukdomen reumatoid artrit (även kallad ledgångsreumatism). Inom EU finns ca 5 miljoner patienter som har denna sjukdom.

Glycorex Transplantation AB (publ) är noterat på NGM Main Regulated Equity (Nordic Growth Market) och handlas under symbolen GTAB B.


Om Glycorex

Glycorex är ett medicintekniskt bolag med en teknologi som på molekylnivå selekterar och avlägsnar specifika antikroppar i blodet. Bolagets fokusområden är inom transplantation, blodtransfusion och blodprodukter samt autoimmuna sjukdomar. Produktutveckling och produktion sker i Lund. Försäljning sker via egna säljkanaler samt i samarbete med distributörer på utvalda marknader där den största marknaden är Europa.

Webbplats
www.glycorex.com/se
Bransch
Sjukvård

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Nordic Growth Market Kortnamn GTAB-B ISIN-kod SE0000524530