Glycorex Transplantation sponsrar digitalt symposium inom intraoperativ Glycosorb® ABO-behandling för blodgruppsinkompatibla pediatriska hjärttransplantationer

Idag, den 29 mars 2022 sponsrar Glycorex Transplantation ett symposium under IPTA 2022 för att uppmärksamma den unika metodik som tagits fram av Great Ormond Street Hospital (GOSH) i London.

Under 2015 introducerade perfusionistteamet tillsammans med transplantationsteamet på GOSH i London en metod att inkorporera Glycosorb[®] ABO i hjärt-lungmaskinsystemet för att på så sätt utöka donatorpoolen och möjliggöra för fler barn att komma till transplantation. GOSH har publicerat tre artiklar inom ämnet [1,2,3]. Resultaten är utmärkta och har visat på betydande fördelar mot tidigare använd metod.

Under 2021 skrev BBC en artikel om Lucy, en 10-årig flicka som tros vara det äldsta barnet i världen att få ett blodgruppsinkompatibelt hjärta (länk (https://www.bbc.com/news/uk-england-hampshire-58955827)). GOSH-metoden har även införts på fler hjärttransplantationscentra runt om i Europa.

International Pediatric Transplant Association (IPTA) är en internationell transplantationskongress med deltagare från över 40 länder.

Symposiet "Intraoperative anti-A/B immunoadsorption for ABO-incompatible transplantation" hålls digital/virtuellt (länk (https://virtual.ipta2022.org/virtual/timeslot/21)). Under symposiet kommer ex-vivo-modellen som användes för att skapa metodiken att diskuteras, såväl som den första serien av transplanterade patienter. Metodiken kommer även att jämföras med tidigare använd metod. Slutligen kommer en fallstudie att användas för att illustrera hur intraoperativ Glycosorb[®]-behandling tänjer på gränserna för vem som kan genomgå en pediatrisk blodgruppsinkompatibel hjärttransplantation.

1. Robertson A, Issitt R, Crook R, Gustafsson K, Eddaoudi A, Tsang V, Burch M; A novel method for ABO-incompatible heart transplantation J Heart Lung Transplant. 2018 Apr;37(4):451-457. doi: 10.1016/j.healun.2017.05.006.Epub 2017 May 5.

2. Issitt R, Crook R, Shaw M, Robertson A; The Great Ormond Street Hospital immunoadsorption method for ABO-incompatible heart transplantation: a practical technique
Perfusion 2021 Jan;36(1):34-37. doi: 10.1177/0267659120926895. Epub 2020 Jun 3.

3. Issitt R, Booth J, Crook R, Robertson A, Molyneux V, Richardson R, Cross N, Shaw M, Tsang V, Muthurangu V, Sebire NJ, Burch M, Fenton M. Intraoperative anti-A/B immunoadsorption is associated with significantly reduced blood product utilization with similar outcomes in pediatric ABO-incompatible heart transplantation. J Heart Lung Transplant. 2021 May 29:S1053-2498(21)02325-1.

Kontakt
Geert Nygaard, VD, Glycorex Transplantation AB.
E-mail: [email protected],telefon: 046-286 52 30

Kort om bolaget
Glycosorb® ABO är en av Glycorex Transplantation AB egenutvecklad medicinteknisk produkt som används kliniskt i fyra världsdelar för att underlätta blodgruppsinkompatibla transplantationer, framför allt vid njurtransplantationer från närstående levande givare, men produkten används även vid transplantation av lever, hjärta, lunga och stamceller. Produkten har hittills använts vid fler än 5,000 njurtransplantationer. Korttids- och långtidsresultaten är utmärkta. Resultaten har presenterats i över 50 artiklar i ansedda medicinska tidskrifter. Varje genomförd njurtransplantation har beräknats spara upp till 5 MSEK enbart i dialyskostnader. Varje genomförd njurtransplantation sparar cirka 150 dialysbehandlingar per år, vilket innebär att de över 5,000 njurtransplantationerna som genomförts efter Glycosorb®-behandlingar, kan uppskattas spara över 700,000 dialysbehandlingar per år. Förutom i Europa används produkten i exempelvis Indien, Kanada, Israel, Singapore, Thailand, Mexiko och Australien.

Bolaget har även utvecklat en CE-märkt medicinteknisk produkt för framtagning av universell blodplasma och utvecklar produkter för specifik reduktion av autoantikroppar vid behandling av autoimmuna sjukdomar, samt produkter för specifik reduktion av galektiner. Bolaget utvecklar även produkter för samtidig reduktion av blodgrupp A/B specifika antikroppar och HLA-antikroppar (vävnadsspecifika antikroppar). Bolaget samarbetar med ett ledande europeiskt forskningsinstitut för att utveckla en produkt för behandling av den autoimmuna sjukdomen reumatoid artrit (även kallad ledgångsreumatism). Inom EU finns ca 5 miljoner patienter som har denna sjukdom.

Glycorex Transplantation AB (publ) är noterat på NGM Main Regulated Equity (Nordic Growth Market) och handlas under symbolen GTAB B.


Om Glycorex

Glycorex är ett medicintekniskt bolag med en teknologi som på molekylnivå selekterar och avlägsnar specifika antikroppar i blodet. Bolagets fokusområden är inom transplantation, blodtransfusion och blodprodukter samt autoimmuna sjukdomar. Produktutveckling och produktion sker i Lund. Försäljning sker via egna säljkanaler samt i samarbete med distributörer på utvalda marknader där den största marknaden är Europa.

Webbplats
www.glycorex.com/se
Bransch
Sjukvård

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Nordic Growth Market Kortnamn GTAB-B ISIN-kod SE0000524530