Glycorex Transplantation offentliggör Informationsmemorandum samt bjuder in till Bolagspresentation

Informationsmemorandum avseende Glycorex Transplantation ABs (publ) tidigare aviserade företrädesemission finns nu tillgängligt på www.glycorex.se.

Bolagspresentation:
I samband med företrädesemissionen arrangeras en bolagspresentation till vilken befintliga aktieägare såväl som andra intresserade härmed bjuds in. Presentationen arrangeras på följande plats och tidpunkt:

Lund Ideon Gateway, Scheelevägen 27, 223 63, 10 november klockan 18:00-19:00

Antalet platser är begränsade. Anmälan görs till Glycorex Transplantation AB via e-mail till [email protected] eller på telefon 046-286 52 30, dock senast den 9 november kl. 12:00.

Välkomna!

Ändrat datum:
Perioden för handel med Teckningsrätter har utökats och kommer att ske under 5 - 17 november 2015.

För ytterligare information, vänligen kontakta: Johan Nilsson, VD, Glycorex Transplantation AB e-mail: [email protected], telefon: 046-286 52 30

Denna information
Glycorex offentliggör denna information enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande kl 14:15 den 4 november 2015.

4 november 2015

Om Glycorex Transplantation
Glycorex Transplantation AB (publ) är ett medicintekniskt företag som producerar och marknadsför en ® egenutvecklad bioteknikbaserad medicinteknisk produkt, Glycosorb -ABO. ® Glycosorb -ABO är en av Glycorex Transplantation AB egenutvecklad medicinteknisk produkt som används för att underlätta blodgruppsinkompatibla transplantationer, framförallt vid njurtransplantationer från närstående levande givare, men produkten används även vid transplantation av lever, hjärta, lunga och stamceller. Produkten har hittills använts vid fler än 2000 njurtransplantationer och med utmärkta resultat. Varje genomförd njurtransplantation har beräknats spara upp till 5 MSEK enbart i sjukvårdskostnader. Förutom i Europa används produkten i exempelvis Indien, Malaysia, Singapore, Kanada och Australien.

Bolaget bedriver även produktutveckling inom området universell blodplasma och autoimmuna sjukdomar. Glycorex Transplantation AB har kontor i Lund och Bolagets aktie (NGM: GTAB B) är noterad på NGM Equity på Nordic Growth Market.

För ytterligare information, vänligen besök: www.ngm.se.


Om Glycorex

Glycorex är ett medicintekniskt bolag med en teknologi som på molekylnivå selekterar och avlägsnar specifika antikroppar i blodet. Bolagets fokusområden är inom transplantation, blodtransfusion och blodprodukter samt autoimmuna sjukdomar. Produktutveckling och produktion sker i Lund. Försäljning sker via egna säljkanaler samt i samarbete med distributörer på utvalda marknader där den största marknaden är Europa.

Webbplats
www.glycorex.com/se
Bransch
Sjukvård

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Nordic Growth Market Kortnamn GTAB-B ISIN-kod SE0000524530