Glycorex Transplantation (GTAB B): Sluter avtal med distributör i Rumänien

Glycorex Transplantation AB (publ) kan meddela att bolaget har slutit avtal med en distributör i Rumänien för bolagets produkt, Glycosorb® ABO.

Som ett led i bolagets strategi för marknadsexpansion har bolaget idag signerat ett avtal med Renamed Farma i Rumänien. Bolaget grundades 1994 och specialiserar sig på medicinsk utrustning, med fokus på områden som hemodialys och aferes. De har 40 medarbetare, däribland doktorer och ingenjörer. Glycosorb® ABO passar således mycket väl in i deras befintliga produktportfölj och kundnätverk.

I Rumänien har antalet njurtransplantationer från levande givare ökat under de senaste åren. Under 2022 genomfördes 230 njurtransplantationer varav drygt 30 % var från levande givare. Storleksmässigt var marknaden då i paritet med Danmark.

För mer information vänligen kontakta:

Johan Nilsson, tf VD
Email: [email protected], Telefon: +46 46 286 5230

Kort om bolaget

Glycorex Transplantation AB (publ) är ett globalt medicintekniskt företag med huvudkontor i Sverige. Företaget har utvecklat en unik medicinteknisk teknologi (antigen-specifik immunoadsorption) för att specifikt reducera blodgrupps- och autoantikroppar i blodet.

Bolagets fokusområden är inom transplantation, blodtransfusion samt autoimmuna sjukdomar. Bolaget har försäljning i över 25 länder där den största marknaden är Europa. Försäljning sker via egna säljkanaler samt i samarbete med distributörer på utvalda marknader. Produktutveckling och produktion sker i den egna anläggningen i Lund, Sverige.

Företagets egenutvecklade medicintekniska produkt, Glycosorb® ABO, har sedan 2001 använts världen över för att möjliggöra fler än 6 000 blodgruppsinkompatibla transplantationer genom att specifikt reducera anti-A/B antikroppar i organmottagarens plasma. Glycosorb® ABO används främst vid blodgruppsinkompatibla njurtransplantationer, men används även vid blodgruppsinkompatibla lever-, hjärt-, lung- och stamcellstransplantationer. Fler än 60 vetenskapliga artiklar har publicerats i välrenommerade medicinska tidskrifter som visat utmärkta resultat, på både kort och lång sikt, vid blodgruppsinkompatibla transplantationer genomförda med Glycosorb® ABO.

Företaget har även utvecklat en CE-märkt medicinteknisk produkt för framtagning av universella (låg titer) blodprodukter och produkten har visats vara effektiv för framtagning av lågtiter blodplasma, helblod och trombocytkoncentrat.

Bolaget samarbetar med ett ledande europeiskt forskningsinstitut för att utveckla en produkt för behandling av den autoimmuna sjukdomen reumatoid artrit (även kallad ledgångsreumatism).

Glycorex Transplantation AB (publ) är noterat på NGM (Nordic Growth Market) Main Regulated Equity och handlas under symbolen GTAB B.

Om Glycorex

Glycorex är ett medicintekniskt bolag med en teknologi som på molekylnivå selekterar och avlägsnar specifika antikroppar i blodet. Bolagets fokusområden är inom transplantation, blodtransfusion och blodprodukter samt autoimmuna sjukdomar. Produktutveckling och produktion sker i Lund. Försäljning sker via egna säljkanaler samt i samarbete med distributörer på utvalda marknader där den största marknaden är Europa.

Webbplats
www.glycorex.com/se
Bransch
Sjukvård

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Nordic Growth Market Kortnamn GTAB-B ISIN-kod SE0000524530