REG

Glycorex Transplantation (GTAB B): Ny ledamot till styrelsen

Valberedningen föreslår ny styrelseledamot till Glycorex Transplantation AB 

Bolaget håller årsstämma nu på tisdag den 31 maj 2022. Inför stämman lämnar valberedningen utöver tidigare förslag ytterligare ett förslag till ledamot av bolagets styrelsen - Johan Lavén - som presenteras i detta pressmeddelande.

Johan Lavén är född 1973 och utbildad anestesisjuksköterska. Han har tidigare anställningar på BRAUN med ansvar för produkter och marknadsföring (10år), Apotek Hjärtat (1,5år) Onemed (7 år). För närvarande arbetar han på Sedana Medical, tidigare som Global Distributor Manager (3 år) och nu som Head of Distributor Sales . Han har inga övriga styrelseuppdrag. Johan Lavén äger 5 000 B-aktier i Glycorex Transplantation.

En av Glycorex nuvarande ledamöter - Christer Ahlberg - har avböjt omval för kommande period. Valberedningen ser Johan Lavén som ett värdefullt komplement när Christer Ahlberg slutar i styrelsen. Genom att Johan Lavén också föreslås som ledamot tillsammans med tidigare lämnade förslag, innebär det att valberedningen också föreslår att styrelsen utökas med en person jämfört med tidigare lämnat förslag.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Geert Nygaard, VD, Glycorex Transplantation AB.
E-mail: [email protected],telefon: 046-286 52 30

Kort om bolaget
Glycosorb® ABO är en av Glycorex Transplantation AB egenutvecklad medicinteknisk produkt som används kliniskt i fyra världsdelar för att underlätta blodgruppsinkompatibla transplantationer, framför allt vid njurtransplantationer från närstående levande givare, men produkten används även vid transplantation av lever, hjärta, lunga och stamceller. Produkten har hittills använts vid fler än 5,000 njurtransplantationer. Korttids- och långtidsresultaten är utmärkta. Resultaten har presenterats i över 50 artiklar i ansedda medicinska tidskrifter. Varje genomförd njurtransplantation har beräknats spara upp till 5 MSEK enbart i dialyskostnader. Varje genomförd njurtransplantation sparar cirka 150 dialysbehandlingar per år, vilket innebär att de över 5,000 njurtransplantationerna som genomförts efter Glycosorb®-behandlingar, kan uppskattas spara över 700,000 dialysbehandlingar per år. Förutom i Europa används produkten i exempelvis Indien, Kanada, Israel, Singapore, Thailand, Mexiko och Australien.

Bolaget har även utvecklat en CE-märkt medicinteknisk produkt för framtagning av universell blodplasma och utvecklar produkter för specifik reduktion av autoantikroppar vid behandling av autoimmuna sjukdomar, samt produkter för specifik reduktion av galektiner. Bolaget utvecklar även produkter för samtidig reduktion av blodgrupp A/B specifika antikroppar och HLA-antikroppar (vävnadsspecifika antikroppar). Bolaget samarbetar med ett ledande europeiskt forskningsinstitut för att utveckla en produkt för behandling av den autoimmuna sjukdomen reumatoid artrit (även kallad ledgångsreumatism). Inom EU finns ca 5 miljoner patienter som har denna sjukdom.

Glycorex Transplantation AB (publ) är noterat på NGM Main Regulated Equity (Nordic Growth Market) och handlas under symbolen GTAB B.


Om Glycorex

Glycorex är ett medicintekniskt bolag med en teknologi som på molekylnivå selekterar och avlägsnar specifika antikroppar i blodet. Bolagets fokusområden är inom transplantation, blodtransfusion och blodprodukter samt autoimmuna sjukdomar. Produktutveckling och produktion sker i Lund. Försäljning sker via egna säljkanaler samt i samarbete med distributörer på utvalda marknader där den största marknaden är Europa.

Webbplats
www.glycorex.com/se
Bransch
Sjukvård

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Nordic Growth Market Kortnamn GTAB-B ISIN-kod SE0000524530