REGMAR

Glycorex Transplantation AB (publ.) tillkännager utnämning av försäljningschef

Lund, Sverige, 7 mars 2022 - Glycorex Transplantation AB, ett kommersiellt företag inom medicinteknik, tillkännager idag Erik Melgaard Pedersen som bolagets försäljningschef. I denna roll kommer Erik Melgaard Pedersen att övervaka alla kommersiella aktiviteter för företaget när vi fortsätter att expandera globalt.

"Jag är glad att välkomna en stark och erfaren kommersiell ledare som Erik till Glycorex. Erik tillför organisationen omfattande global kommersiell expertis från sitt arbete på företag som SSI Diagnostica, Euro Diagnostica AB (numera Svar), DAKO och Olympus. Han kommer att fortsätta att bygga upp det kommersiella teamet och utöka distributionskanalerna för våra produkter", säger Geert Nygaard, verkställande direktör för Glycorex Transplantation.

"Jag ser väldigt mycket fram emot att gå med i Glycorex-teamet," sa Erik Melgaard Pedersen. "Jag är övertygad om kvaliteten på produkterna som har bevisats i klinisk användning under många år och potentialen i den unika tekniken. Mitt omedelbara fokus kommer att vara att utöka den kommersiella räckvidden för våra Glycosorb® ABO- och UBP-produkter, samt att förbättra vår försäljnings- och marknadsföringskapacitet".

Erik Melgaard Pedersen kommer att ta på sig sitt ansvar den 1 april 2022.

Kontakt

Geert Nygaard, VD, Glycorex Transplantation AB.

E-mail: [email protected],telefon: 046-286 52 30

Informationen är sådan som Glycorex Transplantation är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 17 januari 2022 kl XX:XX.

Kort om bolaget 

Glycosorb® ABO är en av Glycorex Transplantation AB egenutvecklad medicinteknisk produkt som används kliniskt i fyra världsdelar för att underlätta blodgruppsinkompatibla transplantationer, framför allt vid njurtransplantationer från närstående levande givare, men produkten används även vid transplantation av lever, hjärta, lunga och stamceller. Produkten har hittills använts vid fler än 5,000 njurtransplantationer. Korttids- och långtidsresultaten är utmärkta. Resultaten har presenterats i över 50 artiklar i ansedda medicinska tidskrifter. Varje genomförd njurtransplantation har beräknats spara upp till 5 MSEK enbart i dialyskostnader. Varje genomförd njurtransplantation sparar cirka 150 dialysbehandlingar per år, vilket innebär att de över 5,000 njurtransplantationerna som genomförts efter Glycosorb®-behandlingar, kan uppskattas spara över 700,000 dialysbehandlingar per år. Förutom i Europa används produkten i exempelvis Indien, Kanada, Israel, Singapore, Thailand, Mexiko och Australien. 

Bolaget har även utvecklat en CE-märkt medicinteknisk produkt för framtagning av universell blodplasma och utvecklar produkter för specifik reduktion av autoantikroppar vid behandling av autoimmuna sjukdomar, samt produkter för specifik reduktion av galektiner. Bolaget utvecklar även produkter för samtidig reduktion av blodgrupp A/B specifika antikroppar och HLA-antikroppar (vävnadsspecifika antikroppar). Bolaget samarbetar med ett ledande europeiskt forskningsinstitut för att utveckla en produkt för behandling av den autoimmuna sjukdomen reumatoid artrit (även kallad ledgångsreumatism). Inom EU finns ca 5 miljoner patienter som har denna sjukdom.

Glycorex Transplantation AB (publ) är noterat på NGM Main Regulated Equity (Nordic Growth Market) och handlas under symbolen GTAB B. 

Om Glycorex

Glycorex är ett medicintekniskt bolag med en teknologi som på molekylnivå selekterar och avlägsnar specifika antikroppar i blodet. Bolagets fokusområden är inom transplantation, blodtransfusion och blodprodukter samt autoimmuna sjukdomar. Produktutveckling och produktion sker i Lund. Försäljning sker via egna säljkanaler samt i samarbete med distributörer på utvalda marknader där den största marknaden är Europa.

Webbplats
www.glycorex.com/se
Bransch
Sjukvård

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Nordic Growth Market Kortnamn GTAB-B ISIN-kod SE0000524530