Glycorex Transplantation AB (publ) tillkännager samarbetspartner

Glycorex Transplantation AB (publ) har tidigare meddelat att bolaget samarbetar med ett ledande europeiskt forskningsinstitut för utvecklingen av en produkt för behandling av den autoimmuna sjukdomen, reumatoid artrit (RA). Glycorex kan idag meddela att detta institut är Universitetssjukhuset i Toulouse (UHT).

Inom detta samarbete kombinerar Glycorex sin unika teknologiplattform med att inkorporera RA-associerade sammansättningar utvecklade av UHT. Målet är att utveckla en specifik extrakorporeal blodbehandling för kroniskt sjuka RA-patienter.

De RA-associerade sammansättningarna är exklusivt licensierade till Glycorex. Glycorex och UHT delar samma avsikt och mål att introducera en ny behandling på marknaden.

Genomförbarheten har redan demonstrerats i lyckade in vitro-testserier. Produkten har även genomgått biokompatibilitetsstudier och en rad olika nödvändiga blodanalystester med utmärkta resultat.

Nästa steg är att genomföra en klinisk studie i enlighet med EU:s extensiva medicintekniska förordning (Medical Device Regulation - MDR). MDD (Medical Device Directive) ersätts av MDR. Det nya regelverket (MDR) ska vara genomfört för alla medicintekniska produkter i EU inom de närmaste åren. Det första målet blir därmed att uppfylla kraven för MDR och bolaget har initierat och arbetar med denna process. Den kliniska studien kommer troligtvis att genomföras i samarbete mellan Glycorex och universitetssjukhusen i Toulouse & Marseille.

Reumatoid artrit är en kronisk autoimmun sjukdom med en uppskattad prevalens omkring 0,5 - 2 % av världens befolkning. Kvinnor uppskattas drabbas i högre utsträckning (2-3 gånger) än män. Prevalensen ökar med åldern och närmar sig 5 % hos kvinnor over 55 år.

Sjukdomen anses korta livslängden med cirka tio år. Upp till 10 procent av patienterna svarar inte på dagens behandlingar och här ser vi stor potential.

Med tanke på den stora potentialen och de medicinska fördelarna är RA-projektet högt prioriterat i vårt utvecklingsarbete.

Den globala marknaden för RA-behandlingar uppskattades totalt till 14 miljarder dollar 2013 och förväntas nå 18 miljarder dollar 2023.

2022-06-09

Kontakt

Geert Nygaard, VD, Glycorex Transplantation AB.

E-mail: [email protected],telefon: 046-286 52 30

Kort om bolaget 

Glycosorb® ABO är en av Glycorex Transplantation AB egenutvecklad medicinteknisk produkt som används kliniskt i fyra världsdelar för att underlätta blodgruppsinkompatibla transplantationer, framför allt vid njurtransplantationer från närstående levande givare, men produkten används även vid transplantation av lever, hjärta, lunga och stamceller. Produkten har hittills använts vid fler än 5,000 njurtransplantationer. Korttids- och långtidsresultaten är utmärkta. Resultaten har presenterats i över 50 artiklar i ansedda medicinska tidskrifter. Varje genomförd njurtransplantation har beräknats spara upp till 5 MSEK enbart i dialyskostnader. Varje genomförd njurtransplantation sparar cirka 150 dialysbehandlingar per år, vilket innebär att de över 5,000 njurtransplantationerna som genomförts efter Glycosorb®-behandlingar, kan uppskattas spara över 700,000 dialysbehandlingar per år. Förutom i Europa används produkten i exempelvis Indien, Kanada, Israel, Singapore, Thailand, Mexiko och Australien. 

Bolaget har även utvecklat en CE-märkt medicinteknisk produkt för framtagning av universell blodplasma och utvecklar produkter för specifik reduktion av autoantikroppar vid behandling av autoimmuna sjukdomar, samt produkter för specifik reduktion av galektiner. Bolaget utvecklar även produkter för samtidig reduktion av blodgrupp A/B specifika antikroppar och HLA-antikroppar (vävnadsspecifika antikroppar). Bolaget samarbetar med ett ledande europeiskt forskningsinstitut för att utveckla en produkt för behandling av den autoimmuna sjukdomen reumatoid artrit (även kallad ledgångsreumatism). Inom EU finns ca 5 miljoner patienter som har denna sjukdom.

Glycorex Transplantation AB (publ) är noterat på NGM Main Regulated Equity (Nordic Growth Market) och handlas under symbolen GTAB B. 


Om Glycorex

Glycorex är ett medicintekniskt bolag med en teknologi som på molekylnivå selekterar och avlägsnar specifika antikroppar i blodet. Bolagets fokusområden är inom transplantation, blodtransfusion och blodprodukter samt autoimmuna sjukdomar. Produktutveckling och produktion sker i Lund. Försäljning sker via egna säljkanaler samt i samarbete med distributörer på utvalda marknader där den största marknaden är Europa.

Webbplats
www.glycorex.com/se
Bransch
Sjukvård

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Nordic Growth Market Kortnamn GTAB-B ISIN-kod SE0000524530