Glycorex Transplantation AB (GTAB B): Glycosorb® ABO har använts intraoperativt för blodgruppsinkompatibel levertransplantation i Indien

En artikel(1) har nyligen publicerats där Glycosorb® ABO framgångsrikt har använts i samband med en blodgruppsinkompatibel levertransplantation från en levande givare i Indien. I samband med denna transplantation användes Glycosorb® ABO intraoperativt, dvs under pågående operation. Glycosorb® ABO används sedan tidigare för blodgruppsinkompatibla levertransplantationer från levande givare, där mottagaren behandlas med Glycosorb® ABO före själva transplantationen.

"Denna artikel påvisar bredden i vår teknologi inom transplantationsområdet och det är förmodligen första gången som Glycosorb® ABO används intraoperativt för en blodgruppsinkompatibel levertransplantation från levande givare" säger Pontus Nobréus, VD på Glycorex Transplantation AB.

"Det är mycket lovande med det positiva utfallet av det intraoperativa användandet av Glycosorb® ABO i artikeln från Indien. Detta möjliggör ytterligare användning av Glycosorb® ABO inom detta område. Dessutom, kan det bana väg för att använda Glycosorb® ABO intraoperativt även för blodgruppsinkompatibla transplantationer från avlidna givare" fortsätter Pontus Nobréus. Årligen utförs drygt 90,000 njure- och levertransplantationer globalt från avlidna givare. Det är mer än dubbelt så många transplantationer som från levande givare. "Om protokoll även implementeras med Glycosorb® ABO för transplantationer från avlidna givare, innebär det en ytterligare signifikant marknadspotential för Glycorex Transplantation AB" avslutar Pontus Nobréus.

(1) Agarwal N, Pandey P, Chaudhary A, Kumar P. Intraoperative immunoadsorption in ABO-incompatible liver transplant patient. Asian J Transfus Sci [serial online] 2020 [cited 2020 Dec 28];14:206-7. Available from: https://www.ajts.org/text.asp?2020/14/2/206/304034

Denna information lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 28 december 2020 kl. 17:30.

Kontakt:

Pontus Nobréus, VD, Glycorex Transplantation AB
e-mail: [email protected], telefon: 046-286 52 30

Kort om bolaget:

Glycosorb® ABO är en av Glycorex Transplantation AB egenutvecklad medicinteknisk produkt som används kliniskt i fyra världsdelar för att underlätta blodgruppsinkompatibla transplantationer, framförallt vid njurtransplantationer från närstående levande givare, men produkten används även vid transplantation av lever, hjärta, lunga och stamceller. Produkten har hittills använts vid fler än 4 500 njurtransplantationer. Korttids- och långtidsresultaten är utmärkta. Resultaten har presenterats i över 50 artiklar i ansedda medicinska tidskrifter. Varje genomförd njurtransplantation har beräknats spara upp till 5 MSEK enbart i dialyskostnader. Varje genomförd njurtransplantation sparar cirka 150 dialysbehandlingar per år, vilket innebär att de över 4 500 njurtransplantationerna som genomförts efter Glycosorb®-behandlingar, kan uppskattas spara över 600 000 dialysbehandlingar per år. Förutom i Europa används produkten i exempelvis Indien, Israel, Singapore, Thailand, Mexiko och Australien.Bolaget har även utvecklat en CE-märkt medicinteknisk produkt för framtagning av universell blodplasma och produkter för specifik reduktion av autoantikroppar vid behandling av autoimmuna sjukdomar, samt produkter för specifik reduktion av galektiner. Bolaget utvecklar även produkter för samtidig reduktion av blodgrupp A/B specifika antikroppar och HLA-antikroppar (vävnadsspecifika antikroppar). Ett samarbete har även inletts med ett ledande europeiskt forskningsinstitut för att utveckla en produkt för behandling av den autoimmuna sjukdomen reumatoid artrit (även kallad ledgångsreumatism). Inom EU finns ca 5 miljoner patienter som har denna sjukdom.

Glycorex Transplantation AB har kontor i Lund och Bolagets aktie (NGM: GTAB B) är noterad på NGM - Main Regulated.

Bifogade filer

Glycorex_Pressrelease.pdf

Om Glycorex

Glycorex är ett medicintekniskt bolag med en teknologi som på molekylnivå selekterar och avlägsnar specifika antikroppar i blodet. Bolagets fokusområden är inom transplantation, blodtransfusion och blodprodukter samt autoimmuna sjukdomar. Produktutveckling och produktion sker i Lund. Försäljning sker via egna säljkanaler samt i samarbete med distributörer på utvalda marknader där den största marknaden är Europa.

Webbplats
www.glycorex.com/se
Bransch
Sjukvård

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Nordic Growth Market Kortnamn GTAB-B ISIN-kod SE0000524530