Framtagning av lågtiter blodgrupp 0 helblod: Presentation av resultat vid SABM 2021 (översättning)

Glycorex Transplantation AB (publ.), noterat på NGM Main Regulated Equity, meddelar att Transfusionenheten vid University of Rochester Medical Center den 24/9 2021 presenterade sina erfarenheter av UBP-produkten för framtagning av lågtiter blodgrupp 0 helblod (LTOWB) vid årsmötet av Society for the Advancement of Blood Management (SABM).

Bolaget har utvecklat en CE-märkt medicinteknisk produkt för reduktion av blodgrupp A och blodgrupp B-specifika antikroppar (UBP-produkt).

Massiv blödning är en av de ledande dödsorsakerna vid svåra trauman. Mycket pekar på att transfusion av helblod är mest lämpligt i dessa fall men tillgängligheten av blodgrupp 0 helblod med låga nivåer (titrar) av blodgruppsspecifika antikroppar (anti-A/B antikroppar) är begränsande. Produkter eller metoder för framtagning av lågtiter blodgrupp 0 helblod för användning vid massiv transfusion kan således visa sig vara av betydande kliniskt värde både i civila och militära sammanhang. 

Bolagets UBP-produkt har testats vid University of Rochester Medical Center (USA) för just detta ändamål: att reducera anti-A/B-antikroppstitrar i blodgrupp O helblod.

Resultaten1 är uppmuntrande eftersom de visar att UBP-produkten är effektiv för att reducera anti-A/B-antikroppstitrar i helblodsenheter till nära noll, utan att i övrigt påverka blodbilden, som testats genom CBC (blodstatus) och med tromboelastografi.

Författarna drar slutsatsen att produkten "could be readily and routinely used at blood collection center or transfusion facilities without extensive training. Preparation of LTOWB could have clinical value in massive transfusion in both civilian and military settings."

(1) Gupta G, Henrichs K, Nilsson K, Wagner S, Brown B, Masel D, Refaai M, Blumberg N; Reduction of Anti-A and Anti-B Isoagglutinin Titers of Group O Whole Blood Units with the Glycosorb® ABO Column Anesthesia & Analgesia. 133(3S):1-106, September 2021 (P 25).

Resultaten kommer också att presenteras på AABB i oktober 2021.

lör, sep 25, 2021

Kontakt
Johan Nilsson, Interim VD, Glycorex Transplantation AB. 
E-mail: [email protected], telefon: 046-286 52 30

Kort om bolaget
Glycosorb® ABO är en av Glycorex Transplantation AB egenutvecklad medicinteknisk produkt som används kliniskt i fyra världsdelar för att underlätta blodgruppsinkompatibla transplantationer, framför allt vid njurtransplantationer från närstående levande givare, men produkten används även vid transplantation av lever, hjärta, lunga och stamceller. Produkten har hittills använts vid fler än 5,000 njurtransplantationer. Korttids- och långtidsresultaten är utmärkta. Resultaten har presenterats i över 50 artiklar i ansedda medicinska tidskrifter. Varje genomförd njurtransplantation har beräknats spara upp till 5 MSEK enbart i dialyskostnader. Varje genomförd njurtransplantation sparar cirka 150 dialysbehandlingar per år, vilket innebär att de över 5,000 njurtransplantationerna som genomförts efter Glycosorb®-behandlingar, kan uppskattas spara över 700,000 dialysbehandlingar per år. Förutom i Europa används produkten i exempelvis Indien, Kanada, Israel, Singapore, Thailand, Mexiko och Australien.
Bolaget har även utvecklat en CE-märkt medicinteknisk produkt för framtagning av universell blodplasma och utvecklar produkter för specifik reduktion av autoantikroppar vid behandling av autoimmuna sjukdomar, samt produkter för specifik reduktion av galektiner. Bolaget utvecklar även produkter för samtidig reduktion av blodgrupp A/B specifika antikroppar och HLA-antikroppar (vävnadsspecifika antikroppar). Bolaget samarbetar med ett ledande europeiskt forskningsinstitut för att utveckla en produkt för behandling av den autoimmuna sjukdomen reumatoid artrit (även kallad ledgångsreumatism). Inom EU finns ca 5 miljoner patienter som har denna sjukdom.


Om Glycorex

Glycorex är ett medicintekniskt bolag med en teknologi som på molekylnivå selekterar och avlägsnar specifika antikroppar i blodet. Bolagets fokusområden är inom transplantation, blodtransfusion och blodprodukter samt autoimmuna sjukdomar. Produktutveckling och produktion sker i Lund. Försäljning sker via egna säljkanaler samt i samarbete med distributörer på utvalda marknader där den största marknaden är Europa.

Webbplats
www.glycorex.com/se
Bransch
Sjukvård

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Nordic Growth Market Kortnamn GTAB-B ISIN-kod SE0000524530