Första publikationen från Sydafrika och första stamcellstransplantationen utförd i Mexiko

Drygt ett år efter att Glycosorb® ABO användes för första gången i Sydafrika och på den afrikanska kontinenten har nu de första erfarenheterna med vår produkt vid blodgruppsinkompatibla njurtransplantationer publicerats1. Resultaten är utmärkta.

I februari 2023 utförde transplantationsteamet på Groote Schuur Hospital i Kapstaden, Sydafrika, som det första sjukhuset på den afrikanska kontinenten, en blodgruppsinkompatibel njurtransplantation med Glycosorb® ABO på en tvåbarnsmamma som hade stått på väntelistan för transplantation i nästan 10 år. Behandlingarna och transplantationen utfördes framgångsrikt och fick även stor medial spridning (se exempelvis Dailyvoice och eNCA). 

Nu, drygt ett år senare, har deras initiala erfarenheter sammanställts i en publikation som rapporterar om hur bolagets produkt framgångsrikt använts vid tre blodgruppsinkompatibla njurtransplantationer från levande givare. Konklusionen är att Glycosorb® ABO är effektiv och möjliggör att blodgruppsinkompatibla transplantationer från levande givare framgångsrikt kan utföras, så även i en sydafrikansk miljö.

Förutom blodgruppsinkompatibla njurtransplantationer från levande givare används Glycosorb® ABO i Sydafrika även vid blodgruppsinkompatibla levertransplantationer från avlidna givare.

I Mexiko genomfördes nyligen en blodgruppsinkompatibel stamcellstransplantation efter behandling med Glycosorb® ABO. Patienten var ett barn och både behandlingarna och transplantationen utfördes framgångsrikt. Detta är den första stamcellstransplantationen med vår produkt i Mexiko. 

1: Barday ZA. ABO-incompatible kidney transplantation using immunoadsorption columns: First experiences in South Africa. S Afr Med J [Internet]. 2024 Apr. 24 [cited 2024 May 8];114(3b):e1326. Available from: https://samajournals.co.za/index.php/samj/article/view/1326

För mer information vänligen kontakta:
Johan Nilsson, tf VD
Email: [email protected], Telefon: +46 46 286 5230

Kort om bolaget
Glycorex Transplantation AB (publ) är ett globalt medicintekniskt företag med huvudkontor i Sverige. Företaget har utvecklat en unik medicinteknisk teknologi (antigen-specifik immunoadsorption) för att specifikt reducera blodgrupps- och autoantikroppar i blodet.

Bolagets fokusområden är inom transplantation, blodtransfusion samt autoimmuna sjukdomar. Bolaget har försäljning i över 25 länder där den största marknaden är Europa. Försäljning sker via egna säljkanaler samt i samarbete med distributörer på utvalda marknader. Produktutveckling och produktion sker i den egna anläggningen i Lund, Sverige.

Företagets egenutvecklade medicintekniska produkt, Glycosorb® ABO, har sedan 2001 använts världen över för att möjliggöra fler än 6 500 blodgruppsinkompatibla transplantationer genom att specifikt reducera anti-A/B antikroppar i organmottagarens plasma. Glycosorb® ABO används främst vid blodgruppsinkompatibla njurtransplantationer, men används även vid blodgruppsinkompatibla lever-, hjärt-, lung- och stamcellstransplantationer. Fler än 60 vetenskapliga artiklar har publicerats i välrenommerade medicinska tidskrifter som visat utmärkta resultat, på både kort och lång sikt, vid blodgruppsinkompatibla transplantationer genomförda med Glycosorb® ABO.

Bolaget har även utvecklat och CE-märkt en medicinteknisk produktvariant av Glycosorb® ABO som riktar sig till ett annat kundsegment: transfusionskliniker och blodcentraler. Produkten kan hjälpa till att öka tillgången på så kallade universella blodkomponenter och har visats vara effektiv för preparation av lågtiter blodplasma, helblod och trombocytkoncentrat.
Bolaget samarbetar med ett ledande europeiskt forskningsinstitut för att utveckla en produkt för behandling av den autoimmuna sjukdomen reumatoid artrit (även kallad ledgångsreumatism).

Glycorex Transplantation AB (publ) är noterat på NGM (Nordic Growth Market) Main Regulated Equity och handlas under symbolen GTAB B.


Om Glycorex

Glycorex är ett medicintekniskt bolag med en teknologi som på molekylnivå selekterar och avlägsnar specifika antikroppar i blodet. Bolagets fokusområden är inom transplantation, blodtransfusion och blodprodukter samt autoimmuna sjukdomar. Produktutveckling och produktion sker i Lund. Försäljning sker via egna säljkanaler samt i samarbete med distributörer på utvalda marknader där den största marknaden är Europa.

Webbplats
www.glycorex.com/se
Bransch
Sjukvård

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Nordic Growth Market Kortnamn GTAB-B ISIN-kod SE0000524530