Den första blodgruppsinkompatibla njurtransplantationen med Glycosorb® ABO genomförd i Sydafrika

I februari 2022 utförde transplantationsteamet på Groote Schuur Hospital i Kapstaden, Sydafrika, som det första sjukhuset på den afrikanska kontinenten, en blodgruppsinkompatibel njurtransplantation med Glycosorb® ABO på en patient som hade stått på väntelistan för transplantation i nästan 10 år. "Transplantationsteamet på Groote Schuur Hospital är glada över att kunna erbjuda denna teknik till våra patienter, vilket ger fler patienter tillgång till transplantation", säger Dr Zunaid Barday, nefrolog på Groote Schuur Hospital.

Som för de flesta patienter som behöver en njurtransplantation har resan för denna patient inte varit lätt. I december 2013 togs hon in på sjukhus för att föda sitt tredje barn. I samband med detta försämrades hennes njurfunktion. Hon överfördes omedelbart till Groote Schuur Hospital för behandling. Hon sattes på njurdialys och har sedan dess varit i fortsatt behov av kontinuerlig dialys. Dialys är en behandling för att avlägsna avfallsprodukter och överflödig vätska från blodet när njurarna slutat fungera ordentligt.

Patienten har stått på väntelista för en njurtransplantation sedan dess. Eftersom hon inte hade några blodgruppskompatibla donatorer och hon är blodgrupp O, för vilken väntelistan har blivit längre med åren, har väntan varit lång. COVID förvärrade detta ännu mer. Med den medicinsktekniska produkten Glycosorb® ABO blev det möjligt att genomföra en blodgruppsinkompatibel njurtransplantation från en levande donator. "Jag var så överväldigad eftersom detta inte varit en lätt resa och jag är så tacksam att kunna få en transplantation. Jag kan nu leva ett normalt liv och försörja mina barn", sade patienten efter transplantationen.

"Transplantationsteamet på Groote Schuur Hospital är glada över att kunna erbjuda denna teknik till våra patienter, vilket ger fler patienter tillgång till transplantation och vi fortsätter vårt stolta arv av innovation inom transplantation. Med den här tekniken kan vi nu på ett säkert sätt transplantera många patienter med inkompatibla blodgrupper, vilket tidigare var ett absolut hinder. Detta kommer att göra det möjligt för potentiella levande njurdonatorer som tidigare har fått avslag på grund av att de tillhörde fel blodgrupp för den person de ville donera till, att testas på nytt. Detta bör leda till att fler patienter som stått på väntelistan för transplantationer, ibland i många år, kan få en lyckad njurtransplantation", säger Zunaid Barday, nefrolog vid Groote Schuur Hospital.

"Vi på Glycorex, tillsammans med vår sydafrikanska distributörspartner Coligo Medical, är tacksamma att ha kunnat stötta Dr Barday och njurtransplantationsavdelning på Groote Schuur Hospitals, i att framgångsrikt genomföra den första blodgruppsinkompatibla njurtransplantationen med vår medicintekniska produkt Glycosorb® ABO i Sydafrika. Vi är dedikerade att fortsätta samarbetet med vårdpersonal runt om i världen för att möjliggöra för fler patienter att genomgå en livsavgörande transplantation," säger Johan Lavén, VD på Glycorex Transplantation AB.

2023-02-20

Kontakt

Johan Lavén, VD
Glycorex Transplantation AB
E-mail: [email protected]
Telefon: 046-286 52 30


Om Glycorex

Glycorex är ett medicintekniskt bolag med en teknologi som på molekylnivå selekterar och avlägsnar specifika antikroppar i blodet. Bolagets fokusområden är inom transplantation, blodtransfusion och blodprodukter samt autoimmuna sjukdomar. Produktutveckling och produktion sker i Lund. Försäljning sker via egna säljkanaler samt i samarbete med distributörer på utvalda marknader där den största marknaden är Europa.

Webbplats
www.glycorex.com/se
Bransch
Sjukvård

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Nordic Growth Market Kortnamn GTAB-B ISIN-kod SE0000524530