REGMAR

Delårsrapport januari - mars 2023

Januari - mars 2023

  • Nettoomsättning: 7,0 miljoner kronor (6,8)
  • Rörelseresultat: -4,3 miljoner kronor (-4,0)
  • Periodens resultat: -4,3 miljoner kronor (-4,1)
  • Resultat per aktie: -0,06 kronor (-0,06)

Sammanfattning av kvartalet

  • 3% försäljningstillväxt.
  • Första studien på helblod publiceras som visar att Glycosorb® ABO effektivt reducerar anti-A/B antikroppar utan ökad hemolys (sönderfall av röda blodkroppar).
  • Den första blodgruppsinkompatibla njurtransplantationen med Glycosorb® ABO i Sydafrika genomförs.
  • Great Ormond Street Hospital i England genomför sin artonde blodgruppsinkompatibla pediatriska hjärttransplantation med hjälp av Glycosorb® ABO. Samtliga transplantationer har genomförts med lyckat resultat.
  • Bolagets kvalitetssystem har inspekterats och godkänts av bolagets Notified Body.
  • Bolagets nya Head of Marketing och Head of Sales tillträder sina tjänster samt rekryteringsprocessen för en dedikerad funktion inom transfusionsområdet startas.

VD-kommentar

"Omsättningen under årets första kvartal uppgick till 7,0 MSEK (6,8), motsvarande en tillväxt om 3 procent. Detta innebär att Glycorex nu haft positiva tillväxttal fem kvartal i rad och att tillväxten under de senaste tolv månaderna uppgår till 20,5 procent. Rörelseresultatet för kvartalet uppgick till -4,3 MSEK (-4,0).

Vi har i kvartalet sett tydliga exempel på hur vår G4G-strategi levererar. Framgångarna i Sydafrika är oerhört uppmuntrande och visar på hur avgörande vår teknologi kan vara för människors livskvalitet. Patienten som transplanterades i Kapstaden hade väntat på en ny njure i tio år. Även den amerikanska helblodsstudien är mycket uppmuntrande eftersom den visar att vi kan expandera till nya områden med befintlig teknologi. Under kvartalet har vi återupptagit det förberedande arbetet inför en registreringsansökan i USA samt intensifierat lanseringen av vår produkt för framställande av universella blodprodukter.

Vi kommer att fortsätta att hålla fokus på de projekt och de områden som har bäst förutsättningar att bygga ett allt starkare Glycorex."
 - Johan Lavén, VD

För mer information vänligen kontakta:

Johan Lavén, VD
Email: [email protected]
Tel: + 46 (0)73 330 92 16

Denna information är sådan information som Glycorex Transplantation AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 24 maj 2023 kl. 08:00 CET.

Kort information om företaget

Glycorex Transplantation AB (publ) är ett globalt medicintekniskt företag med huvudkontor i Sverige. Företaget har utvecklat en unik teknologi för att selektera och avlägsna specifika antikroppar i blodet.

Glycosorb® ABO är en av företagets egenutvecklade medicintekniska produkter som används för att möjliggöra blodgruppsinkompatibla transplantationer. Glycosorb® ABO används främst vid blodgruppsinkompatibla njurtransplantationer, men används även vid blodgruppsinkompatibla lever-, hjärt-, lung- och stamcellstransplantationer. Mer än 60 vetenskapliga artiklar har publicerats i välrenommerade medicinska tidskrifter som visat utmärkta resultat, på både kort och lång sikt, vid blodgruppsinkompatibla transplantationer genomförda med Glycosorb® ABO. Glycosorb® ABO har använts vid mer än 6 000 transplantationer i över 25 länder. Förutom i Europa används Glycosorb® ABO bland annat i Australien, Indien, Israel, Kanada, Mexiko, Singapore, Sydafrika och Thailand.

Företaget har även utvecklat en CE-märkt medicinteknisk produkt för framtagning av universella (låg titer) blodprodukter och samarbetar med ett ledande europeiskt forskningsinstitut för att utveckla en produkt för behandling av den autoimmuna sjukdomen reumatoid artrit (även kallad ledgångsreumatism).

Glycorex Transplantation AB (publ) är noterat på NGM Main Regulated Equity (Nordic Growth Market) och handlas under symbolen GTAB B.


Om Glycorex

Glycorex är ett medicintekniskt bolag med en teknologi som på molekylnivå selekterar och avlägsnar specifika antikroppar i blodet. Bolagets fokusområden är inom transplantation, blodtransfusion och blodprodukter samt autoimmuna sjukdomar. Produktutveckling och produktion sker i Lund. Försäljning sker via egna säljkanaler samt i samarbete med distributörer på utvalda marknader där den största marknaden är Europa.

Webbplats
www.glycorex.com/se
Bransch
Sjukvård

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Nordic Growth Market Kortnamn GTAB-B ISIN-kod SE0000524530