REGMAR

Bokslutskommuniké 2022

Ökad försäljning fjärde kvartalet och under hela året.

Under inledningen av 2022 kunde vi äntligen se slutet på covid-19-pandemin och vi har successivt kunnat accelerera vår aktivitetsnivå vad gäller deltagande på mässor och kongresser och, inte minst, genom att kunna ha betydelsefulla möten med våra kunder. Den positiva försäljningstrend vi sett under året fortsatte under det fjärde kvartalet och omsättningen steg med 38 procent till 9,4 (6,8) MSEK. Stärkta av denna utveckling tar vi oss nu an 2023 med stor energi och ytterligare skärpt fokus.

Oktober - december 2022

 • Nettoomsättning: 9,4 miljoner kronor (6,8), +38%
 • Rörelseresultat: -1,8 miljoner kronor (-3,9)
 • Periodens resultat: -1,9 miljoner kronor (-4,1)
 • Resultat per aktie: -0,03 kronor (-0,06)

Januari - december 2022

 • Nettoomsättning: 36,1 miljoner kronor (28,2), +28%
 • Rörelseresultat: -8,3 miljoner kronor (-11,8)
 • Periodens resultat: -8,6 miljoner kronor (-12,2)
 • Resultat per aktie: -0,12 kronor (-0,17)

Händelser under fjärde kvartalet 2022

 • Glycorex deltog på nationella transplantationskongresser i Indien, Mexiko, Sydafrika och Tyskland.
 • Glycorex sponsrade ett symposium i Sydafrika inom blodgruppsinkompatibla transplantationer
 • Första ordern på Glycosorb® ABO från distributör i Sydafrika.
 • Första leveransen till Mexiko sedan covid-19-pandemin.
 • Nya transplantationscentra adderade i Indien och Frankrike.
 • Ytterligare vetenskapligt stöd för Glycosorb® ABO presenterades på den tyska kongressen DTG (der Deutschen Transplantationsgesellschaft).
 • Den positiva utvecklingen i Indien fortsatte under kvartalet. Av alla organtransplantationer genomförda med Glycosorb® ABO under 2022 var över 20 procent levertransplantationer från en levande donator.
 • I kvartalet erhölls utmärkta resultat från den trombocytutvärdering som genomförts i Storbritannien.

Väsentliga händelser efter kvartalets utgång

 • Jan 31, 2023: Glycorex stärker organisationen för att lägga ytterligare kraft bakom tillväxtstrategin Going 4 Growth.
 • Feb 20, 2023: Den första blodgruppsinkompatibla njurtransplantationen med Glycosorb® ABO genomförd i Sydafrika.

För mer information vänligen kontakta

Johan Lavén, VD Glycorex Transplantation AB
Email: [email protected]
Tel: + 46 (0)73 330 92 16

Denna information är sådan information som Glycorex Transplantation AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 28 februari 2023 kl. 08:00 CET.

Kort information om företaget

Glycorex Transplantation AB (publ) är ett globalt medicintekniskt företag med huvudkontor i Sverige. Företaget har utvecklat en unik teknologi för att selektera och avlägsna specifika antikroppar i blodet.

Glycosorb® ABO är en av företagets egenutvecklade medicintekniska produkter som används för att möjliggöra blodgruppsinkompatibla transplantationer. Glycosorb® ABO används främst vid blodgruppsinkompatibla njurtransplantationer, men används även vid blodgruppsinkompatibla lever-, hjärt-, lung- och stamcellstransplantationer. Mer än 60 vetenskapliga artiklar har publicerats i välrenommerade medicinska tidskrifter som visat utmärkta resultat, på både kort och lång sikt, vid blodgruppsinkompatibla transplantationer genomförda med Glycosorb® ABO. Varje njurtransplantation sparar cirka 150 dialysbehandlingar per år. Glycosorb® ABO har använts på fem kontinenter vid mer än 6 000 transplantationer. Förutom i Europa används Glycosorb® ABO bland annat i Australien, Indien, Israel, Kanada, Mexiko, Singapore, Sydafrika och Thailand.

Företaget har även utvecklat en CE-märkt medicinteknisk produkt för framtagning av universella (låg titer) blodprodukter och samarbetar med ett ledande europeiskt forskningsinstitut för att utveckla en produkt för behandling av den autoimmuna sjukdomen reumatoid artrit (även kallad ledgångsreumatism).

Glycorex Transplantation AB (publ) är noterat på NGM Main Regulated Equity (Nordic Growth Market) och handlas under symbolen GTAB B.

Bifogade filer

Glycorex_Bokslut_2022.pdf

Om Glycorex

Glycorex är ett medicintekniskt bolag med en teknologi som på molekylnivå selekterar och avlägsnar specifika antikroppar i blodet. Bolagets fokusområden är inom transplantation, blodtransfusion och blodprodukter samt autoimmuna sjukdomar. Produktutveckling och produktion sker i Lund. Försäljning sker via egna säljkanaler samt i samarbete med distributörer på utvalda marknader där den största marknaden är Europa.

Webbplats
www.glycorex.com/se
Bransch
Sjukvård

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Nordic Growth Market Kortnamn GTAB-B ISIN-kod SE0000524530