Gesynta Pharma tar in 60 miljoner kronor för utvecklingsprogram - finansieringsrunda ledd av Industrifonden

Solna - 4:e April , 2019 - Gesynta Pharma AB ("Gesynta") meddelar idag att en finansieringsrunda omfattande 60 miljoner kronor, avsedd för klinisk utveckling av huvudkandidaten GS-248, nu har avslutats. Ett konsortium bestående av venture capital-investeraren Industrifonden och en grupp privata investerare bidrar med finansiellt och strategiskt stöd till Gesyntas utvecklingsprogram och till att ta bolaget till dess nästa milstolpe, att göra GS-248 redo för klinisk Fas II-studie under 2020. I samband med investeringsrundan förstärker Gesynta sin styrelse med två nya ledamöter, Bita Sehat, Investment Manager på Industrifonden, och William Gunnarsson, investerare inom life science på BWG Invest sarl.

Gesyntas läkemedelskandidat, GS-248, är en potent och selektiv hämmare av mikrosomalt prostaglandin E syntas-1 (mPGES-1). GS-248 verkar genom en mekanism som leder till såväl anti-inflammatoriska som kärlvidgande och antitrombotiska effekter och utvecklas för behandling av mikrovaskulär sjukdom i samband med kroniska inflammatoriska sjukdomar.

Investeringen innebär att Gesynta tar in 60 miljoner under 2019. Förutom att slutföra Fas I-programmet och göra GS-248 redo för Fas II, kommer investeringen att medge start av studier för att nominera en läkemedelskandidat från Gesyntas portfölj inom drug discovery.

"Gesynta har en kompetent och erfaren ledningsgrupp och utvecklingsprojekt med enorm potential. Vi ser fram emot att arbeta med bolaget för att nå nya nivåer", säger Jonas Brambeck, Investment Director på Industrifonden.

"Vi är mycket glada att se ett så starkt stöd från både erfarna privata investerare inom life science och från ett välansett venture capital-bolag som Industrifonden. Det förtroende som dessa visar för Gesynta är ett kvitto på potentialen hos både bolaget och vårt terapeutiska koncept. Dessutom innebär det att bolaget tillförs kapital, ytterligare kompetens och nätverk av investerare", säger Patric Stenberg, VD på Gesynta Pharma AB.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Gesynta Pharma AB
Patric Stenberg, VD
Tel: 0733 836670
E-mail: [email protected]

Om Gesynta Pharma AB
Gesynta baserar sin verksamhet på forskning från Karolinska Institutet, och använder sin vetenskapliga expertis inom arakidonsyraområdet för att utforska användning av mPGES-1-hämmare inom hjärt-kärlsjukdomar och cancer.
Gesyntas kliniska läkemedelskandidat, GS-248, är en oralt administrerad småmolekyl som utvecklas för behandling av mikrovaskulär sjukdom i samband med kroniska inflammationstillstånd. Vid strategiskt mest fördelaktig tidpunkt kommer Gesynta söka samarbete med större läkemedelsbolag för att så effektivt som möjligt göra nya behandlingar tillgängliga för patienter och för att optimalt utnyttja den kommersiella potentialen hos dess produkter. Gesynta är ett privatägt bolag beläget i Stockholm som drivs av en grupp experter på medicinsk forskning inom mPGES-1-området, samt erfarna läkemedels- och affärsutvecklare.
Gesynta finns inom Karolinska Institutet Science Park, och har erhållit stöd från Karolinska Institutet Innovations AB, NovoNordisk Foundation, Swelife och Vinnova.

För mer information, besök www.gesynta.se.

Om Industrifonden
Industrifonden är en av de mest aktiva investerarna I Norden inom områdena life science och teknologi. Industrifondens focus inom life science är läkemedel, medicinsk utrustning och digital hälsa.
För mer information, besök www.industrifonden.com.

Om Gesynta

Prenumerera

Få löpande information från Gesynta via e-post.

Handelsinformation

Marknad Onoterad