Gesynta Pharma rapporterar positiva fas I-resultat med GS-248 för behandling av mikrovaskulär sjukdom på EULAR 2020

Nu planeras Fas II studie på patienter med systemisk skleros

Solna, Sverige, 11 juni 2020 - Gesynta Pharma AB ("Gesynta"), ett läkemedelsbolag i klinisk fas som utvecklar nya antiinflammatoriska läkemedel, meddelar idag att resultaten från den framgångsrikt genomförda, första humana, kliniska studien med deras ledande läkemedelskandidat GS-248 för behandling av mikrovaskulär sjukdom har presenterats på EULAR 2020 E-Congress. Baserat på dessa resultat avser Gesynta nu inleda en fas II-studie på patienter med systemisk skleros.

GS-248 är en potent och selektiv hämmare av mikrosomalt prostagladin E syntas-1 (mPGES-1). Prekliniska studier har visat att hämning av mPGES-1 leder till en kombination av anti-inflammatoriska, kärlvidgande och trombocythämmande effekter.

Fas I-studien designades för att utvärdera säkerhet, tolerabilitet, farmakokinetik och farmakodynamik efter oral administrering av GS-248 i upp till 300 mg vid enstaka doser och upp till 180 mg vid upprepade doser under tio dagar till friska, manliga och kvinnliga, försökspersoner. Studien visade att GS-248 var säker och tolererades väl av försökspersonerna, hade en farmakokinetisk profil som ger stöd för dosering en gång dagligen, och uppvisade potenta och varaktiga effekter på anti-inflammatoriska (PGE2 minskning) och kärlskyddande (prostacyclin ökning) biomarkörer. Biomarkörsvaret tyder på en effektiv shuntning från PGE2 till prostacyclin-syntes.

Patric Stenberg, VD för Gesynta Pharma, kommenterar: "Resultaten från fas I-studien är mycket lovande för utvecklingen av nya behandlingar för sjukdomar som drabbar de små kärlen, tillstånd med stora medicinska behov. Att vi kan bekräfta tydliga effekter på biomarkörer för inflammation och skydd mot kärlskada hos människa visar att GS-248 har potential som en unik behandling av mikrovaskulär dysfunktion vid systemisk skleros och andra kroniska inflammatoriska tillstånd. Vi har nu för avsikt att inleda en multi-center, fas IIa-studie med start under fjärde kvartalet 2020."

För mer information kontakta
GESYNTA
Patric Stenberg, VD
Gesynta Pharma AB
Tel: + 46 (0)733 836670
E-post: [email protected]

Till redaktionen:
Om Gesynta Pharma AB
Gesynta baserar sin verksamhet på forskning från Karolinska Institutet, och använder sin vetenskapliga expertis inom arakidonsyraområdet för att utforska anti-inflammatoriska och kärlskyddande effekter av mPGES-1-hämning inom hjärt-kärlsjukdomar och cancer.

Gesyntas kliniska läkemedelskandidat, GS-248, är en oralt administrerad småmolekyl som utvecklas för behandling av mikrovaskulär sjukdom i samband med kroniska inflammationstillstånd. Vid strategiskt fördelaktig tidpunkt kommer Gesynta att söka samarbete med större läkemedelsbolag för att så effektivt som möjligt göra nya behandlingar tillgängliga för patienter och för att optimalt utnyttja den kommersiella potentialen hos dess produkter. Gesynta är ett privatägt bolag som bildades 2017 och är beläget i Stockholm. Gesynta drivs av en grupp experter på medicinsk forskning inom mPGES-1-området, samt erfarna läkemedels- och affärsutvecklare.
Gesynta har erhållit stöd från Karolinska Institutet Innovations AB, NovoNordisk Foundation, Swelife och Vinnova.
För mer information, besök www.gesynta.se

Om Gesynta

Prenumerera

Få löpande information från Gesynta via e-post.

Handelsinformation

Marknad Onoterad