Gesynta Pharma inleder klinisk fas I studie med GS-248 för behandling av mikrovaskulär sjukdom

Solna - 9:e juli , 2019 - Gesynta Pharma AB ("Gesynta") meddelar idag att den första kliniska studien med GS-248 har inletts och att de första friska försökspersonerna har doserats. Syftet med fas I-studien är att studera säkerhet, tolerabilitet, och farmakokinetiska egenskaper av GS-248, samt effekt av behandlingen på relevanta biomarkörer.

Gesyntas läkemedelskandidat, GS-248, är en potent och selektiv hämmare av mikrosomalt prostaglandin E syntas-1 (mPGES-1). GS-248 verkar genom en mekanism som leder till anti-inflammatoriska, kärlvidgande och antitrombotiska effekter, vilket gör den lämplig att utvärderas som behandling för ett antal kardiovaskulära sjukdomar. GS-248 utvecklas initialt för behandling av mikrovaskulär sjukdom i samband med kroniska inflammatoriska sjukdomar.

Studien med GS-248 har en randomiserad, dubbelblind design och kommer att genomföras i flera delar. I den första delen ges GS-248 i enstaka, stigande doser till grupper av friska försökspersoner. I en andra multipeldos-del kommer GS-248 ges under 10 dagar i ökande doser till nya grupper av försökspersoner. Efter varje dosgrupp görs en säkerhetsutvärdering innan man går vidare till nästa dosgrupp.
Clinical Trial Consultants AB (CTC) i Uppsala, ett bolag med lång erfarenhet av klinisk utveckling med fokus på tidiga studier, har kontrakterats för genomförandet av studien.

"Starten av fas I-studien med vår första kliniska kandidat, GS-248, är en viktig milstolpe för Gesynta Pharmas utveckling och vår ambition att ta fram nya effektiva behandlingar för mikrovaskulär sjukdom där det idag fortfarande finns stora medicinska behov" säger Patric Stenberg, VD på Gesynta Pharma AB.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Gesynta Pharma AB
Patric Stenberg, VD
Tel: 0733 836670
E-mail: [email protected]

Om Gesynta Pharma AB
Gesynta baserar sin verksamhet på forskning från Karolinska Institutet, och använder sin vetenskapliga expertis inom arakidonsyraområdet för att utforska användning av mPGES-1-hämmare inom hjärt-kärlsjukdomar och cancer.
Gesyntas kliniska läkemedelskandidat, GS-248, är en oralt administrerad småmolekyl som utvecklas för behandling av mikrovaskulär sjukdom i samband med kroniska inflammationstillstånd. Vid strategiskt fördelaktig tidpunkt kommer Gesynta söka samarbete med större läkemedelsbolag för att så effektivt som möjligt göra nya behandlingar tillgängliga för patienter och för att optimalt utnyttja den kommersiella potentialen hos dess produkter.

Gesynta är ett privatägt bolag beläget i Stockholm som drivs av en grupp experter på medicinsk forskning inom mPGES-1-området, samt erfarna läkemedels- och affärsutvecklare. Gesynta finns inom Karolinska Institutet Science Park, och har erhållit stöd från Karolinska Institutet Innovations AB, NovoNordisk Foundation, Swelife och Vinnova.
För mer information, besök www.gesynta.se.

Om Gesynta

Prenumerera

Få löpande information från Gesynta via e-post.

Handelsinformation

Marknad Onoterad