Gesynta Pharma AB säkrar 22 miljoner i finansiering för att slutföra preklinisk utveckling av GS-248

Solna, Sverige - 26 februari, 2018 - Gesynta Pharma AB meddelade idag att man framgångsrikt avslutat en serie A finansieringsrunda, avsedd att finanisera den prekliniska utvecklingen av läkemedelskandidaten GS-248.

Ett konsortium av erfarna investerare inom life science kommer att bidra både finansiellt och strategiskt till bolagets utvecklingsprogram mot nästa viktiga milstolpe, att initiera kliniska studier av GS-248 under 2019. I samband med finansieringsrundan har även styrelsen för Gesynta Pharma AB kompletterats med Dr Gunnar Olsson, tidigare Vice President & Head of Cardiovascular & Gastrointestinal Dis., Global R&D, Astrazeneca och Maarten de Château, MD/PhD, medgrundare och tidigare VD på Cormorant Pharmaceuticals AB.

"Vi är oerhört glada över att se så stort engagemang från både våra befintliga och våra nya ägare, och att vi nu har de resurser som krävs för att förbereda GS-248 för en första klinisk studie. Vår strategi är att snabbt visa på klinisk effekt för mPGES-1-modulering inom nya indikationer. Att skapa finansiella förutsättningar och knyta till oss absolut toppkompentens inom preklinisk och klinisk utveckling är en förutsättning för att detta skall lyckas", säger Patric Stenberg, VD för Gesynta Pharma AB.

Läkemedelskandidaten GS-248 är en del av utvecklingsprogrammet OX-MPI, som Gesynta Pharma AB förvärvade från Orexo AB i slutet av förra året. GS-248 är en mycket selektiv hämmare av det inducerbara enzymet mikrosomalt prostaglandin E syntas 1 (mPGES-1), som spelar en viktig roll i många inflammatoriska tillstånd. Under det kommande året kommer fokus att vara att bekräfta säkerhet i prekliniska studier av GS-248, och att tillverka material för ett kliniskt utvecklingsprogram inriktat på nischade indikationer inom kronisk inflammation.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Gesynta Pharma AB Patric Stenberg, VD
Tel: + 46 (0) 733 836670
E-mail: [email protected]

Om Gesynta Pharma AB
Gesynta Pharma AB är ett privatägt svenskt företag beläget i Stockholm, baserat på forskning
från Karolinska Institutet, och med initialt innovationsstöd från Karolinska Institutet
Innovations AB, NovoNordisk och Vinnova. Gesynta Pharma AB utnyttjar sin expertis inom
arakidonsyraforskning för att studera användandet av m-PGES-1 hämmare inom
nischindikationer vid kronisk inflammation. Företagets strategi är att visa tecken på klinisk
effekt ("proof of concept") inom sådana indikationer, för att sedan söka en partner med
resurser att exploatera den fulla kommersiella potentialen inom flertalet terapiområden.
Gesynta Pharma AB består av en liten organisation och drivs aktivt av sina grundare och
styrelsemedlemmar, som bidrar med lång erfarenhet inom läkemedelsutveckling, juridik,
affärsutveckling samt medicinsk forskning inom mPGES-1 området. För mer information om
Gesynta Pharma AB, vänligen besök www.gesynta.se.

Om Gesynta

Prenumerera

Få löpande information från Gesynta via e-post.

Handelsinformation

Marknad Onoterad