Gesynta Pharma AB breddar sin projektportfölj genom förvärv av läkemedelsprojekt

Solna- Mars 19, 2019 - Gesynta Pharma AB ("Gesynta") meddelade idag att ett avtal ingåtts med Acturum Real Estate AB, under vilket Gesynta förvärvar ett discovery-projekt i sen fas, vilket inkluderar flera proprietära substanser som ursprungligen tagits fram av AstraZeneca. Substanserna hämmar ett enzym, mikrosomalt prostaglandin E-syntas (mPGES-1), som är involverat i inflammatoriska processer i samband med bland annat hjärt-kärlsjukdom och cancer. Genom köpet stärker Gesynta sin position som en ledande utvecklare av läkemedel som hämmar mPGES-1.

Gesyntas läkemedelskandidat GS-248, en potent och selektiv hämmare av mPGES-1, är under utveckling för behandling av mikrovaskulära sjukdomar i samband med kroniska inflammationstillstånd. GS-248 förbereds nu för klinisk utveckling med förväntad start av Fas I kring halvårsskiftet. Det discovery-projekt som nu förvärvats innehåller potenta och utvecklingsbara substanser som kommer att utvärderas för behandling av ytterligare hjärt-kärlsjukdomar och cancer.

"Förvärvet av flera potenta och selektiva mPGES-1-hämmare gör att Gesynta kan expandera sin verksamhet mot nya terapiområden med stora medicinska behov, och fortsätta sin transformering till att bli ett läkemedelsutvecklingsbolag med en bredare projektportfölj" säger Patric Stenberg, VD Gesynta Pharma AB.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Gesynta Pharma AB Patric Stenberg, VD Tel: 0733 836670 E-mail: [email protected] 

Om Gesynta Pharma AB
Gesynta baserar sin verksamhet på forskning från Karolinska Institutet, och använder sin vetenskapliga expertis inom arakidonsyraområdet för att utforska användning av mPGES-1-hämmare inom hjärt-kärlsjukdomar och cancer.
Gesyntas kliniska läkemedelskandidat, GS-248, är en oralt administrerad småmolekyl som utvecklas för behandling av mikrovaskulär sjukdom i samband med kroniska inflammationstillstånd. Vid strategiskt mest fördelaktig tidpunkt kommer Gesynta söka samarbete med större läkemedelsbolag för att så effektivt som möjligt göra nya behandlingar tillgängliga för patienter och för att så effektivt som möjligt utnyttja den kommersiella potentialen hos dess produkter. Gesynta är ett privatägt bolag beläget i Stockholm som drivs av en grupp experter på medicinsk forskning inom mPGES-1-området, samt erfarna läkemedels- och affärsutvecklare.
Gesynta finns på Karolinska Institutet Science Park, och har erhållit stöd från Karolinska Institutet Innovations AB, NovoNordisk Foundation, Swelife och Vinnova.

För mer information, besök www.gesynta.se.

Om Gesynta

Prenumerera

Få löpande information från Gesynta via e-post.

Handelsinformation

Marknad Onoterad