Ny verkställande direktör i Fleming Properties AB

Styrelsen för Fleming Properties AB har utnämnt John Malmström till ny verkställande direktör. Han kommer att tillträda rollen den 1 december 2020 och ersätta Robin Englén som har valt att lämna sin position. Robin kommer att lämna sin post som verkställande direktör i samband med att ny verkställande direktör tillträder.

Styrelsen vill ta tillfället i akt att tacka Robin för hans insatser och önska honom lycka till i framtiden, säger Hanna Ekdahl, styrelseordförande i Fleming Properties AB. 

John Malmström kommer närmast från EY (Ernst & Young AB) där han sedan 2015 arbetat som revisor inom fastighetssektorn.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Ingeborg Magnusson, IR kontakt, Fleming Properties AB (publ)

Tel: +46 (0)8 402 51 05

[email protected]

Robin Englén, verkställande direktör, Fleming Properties AB (publ)

Telefon: + 46 (0)8 402 53 84

[email protected]

Fleming Properties AB (publ) i korthet

Fleming Properties AB är ett svenskt holdingbolag som genom dotterbolag äger ett modernt kontorskomplex i centrala Helsingfors. De moderna kontorsfastigheterna är nyligen totalrenoverade och omfattar en uthyrningsbar area om ca 41 000 kvm och 498 parkeringsplatser, varav är ca 89 % av arean och parkeringsplatserna är uthyrt till SOK. Bolagets aktier handlas på Spotlight Stock Market sedan den 14 oktober 2019.

Informationen i detta pressmeddelande är sådan information som Fleming Properties AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 9 november 2020.

För mer information gällande Fleming Properties AB (publ), vänligen besök www.flemingproperties.se och www.spotlightstockmarket.com 


Om Fleming Properties

Webbplats
www.flemingproperties.se
Bransch
Fastigheter

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Spotlight Stock Market Kortnamn FLMNG ISIN-kod SE0013042561

IR-Kontakt

Ingeborg Magnusson IR-kontakt [email protected]