Flaggning i Fleming Properties AB (publ)

Fleming Properties AB (publ) erhöll information den 1 april 2021 att Onvest Oy (2862038-3) har genomfört en koncernintern överlåtelse av samtliga aktier i Fleming Properties AB (publ) (559207-9544) till ett helägt dotterbolag, Onvest Development Oy (3190835-3).

Onvest Development Oy (3190835-3) har därigenom förvärvat 900 000 aktier i Fleming Properties AB (559207-9544), motsvarande ca 15,13 procent av totalt antal aktier och röster. Före transaktionen uppgick Onvest Development Oys (3190835-3) innehav till noll procent av totalt antal aktier och röster i Fleming Properties AB (publ) (559207-9544). Onvest Oy (2862038-3) andel av totalt antal aktier och röster i Fleming Properties AB (559207-9544) uppgår till noll procent efter transaktionen.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Ingeborg Magnusson, IR kontakt, Fleming Properties AB (publ)

Telefon: +46 (0) 8 402 51 05

[email protected] 

John Malmström, Verkställande direktör, Fleming Properties AB (publ)

Telefon: + 46 (0) 8 402 53 84

[email protected] 

Fleming Properties AB (publ) i korthet

Fleming Properties AB är ett svenskt holdingbolag som genom dotterbolag äger ett modernt kontorskomplex i centrala Helsingfors. De moderna kontorsfastigheterna är nyligen totalrenoverade och omfattar en uthyrningsbar area om ca 41 000 kvm och 498 parkeringsplatser, varav är ca 89 % av arean och parkeringsplatserna är uthyrt till SOK. Bolagets aktier handlas på Spotlight Stock Market sedan den 14 oktober 2019.


Om Fleming Properties

Webbplats
www.flemingproperties.se
Bransch
Fastigheter

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Spotlight Stock Market Kortnamn FLMNG ISIN-kod SE0013042561

IR-Kontakt

Ingeborg Magnusson IR-kontakt [email protected]