REGMAR

Fleming Properties AB - Delårsrapport Q1 2024

Perioden januari - mars 2024

  • Koncernens intäkter uppgick till 1 897 (1 824) TEUR
  • Driftnettot uppgick till 1 421 (1 401) TEUR, vilket resulterade i en överskottsgrad på 74,90 (76,80) %
  • Förvaltningsresultatet uppgick till 947 (975) TEUR
  • Periodens resultat uppgick till 773 (639) TEUR
  • Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till 1 363 (690) TEUR
  • Marknadsvärde på förvaltningsfastigheten uppgick per 2024-03-31 till 115 300 (129 000) TEUR
  • Räntetäckningsgraden uppgick till 4,62 (4,56) ggr
  • Belåningsgraden samt nettobelåningsgrad uppgick till 62,62 (60,47) respektive 57,90 (54,82) %
  • NRV per aktie uppgick till 8,00 (9,68) EUR

För ytterligare information, vänligen kontakta:
John Malmström, verkställande direktör, Fleming Properties AB
Telefon: + 46 (0) 8 402 53 84
[email protected]

Fleming Properties AB i korthet
Fleming Properties AB är ett svenskt holdingbolag som genom dotterbolag äger en kontorsbyggnad i centrala Helsingfors. De moderna kontorsfastigheterna är nyligen totalrenoverade och omfattar en uthyrningsbar area om ca 41 000 kvm och 498 parkeringsplatser, varav ca 90 % av arean och parkeringsplatserna är uthyrt till SOK. Bolagets aktier handlas på Spotlight Stock Market sedan den 14 oktober 2019.

Informationen i detta pressmeddelande är sådan information som Fleming Properties AB är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 21 maj 2024. För mer information gällande Fleming Properties AB, vänligen besök www.flemingproperties.se och www.spotlightstockmarket.com


Om Fleming Properties

Webbplats
www.flemingproperties.se
Bransch
Fastigheter

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Spotlight Stock Market Kortnamn FLMNG ISIN-kod SE0013042561

IR-Kontakt

Ingeborg Magnusson IR-kontakt [email protected]