Fleming Properties AB Delårsrapport Q1 2020

Perioden 1 januari - 31 mars 2020

  • Hyresintäkterna uppgick till 1 775 TEUR
  • Driftnettot uppgick till 1 522 TEUR, vilket resulterade i en överskottsgrad på 85,7 %
  • Förvaltningsresultatet uppgick till 1 107 TEUR
  • Periodens resultat uppgick till 996 TEUR, motsvarande 0,17 EUR per aktie  
  • Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till 9 211 TEUR
  • Marknadsvärde på förvaltningsfastigheten uppgick per 2020-03-31 till 130 000 TEUR
  • Räntetäckningsgraden uppgick till 5,0 ggr
  • Belåningsgraden uppgick till 60,0 %
  • EPRA NAV per aktie uppgick till 10,1 EUR

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Sara Williamson, IR kontakt, Fleming Properties AB (publ)

+46 (0) 8 402 53 94

[email protected]

Robin Englén, verkställande direktör, Fleming Properties AB (publ)

Telefon: + 46 (0) 8 402 53 84

[email protected]

Fleming Properties AB (publ) i korthet

Fleming Properties AB är ett svenskt holdingbolag som genom dotterbolag äger ett modernt kontorskomplex i centrala Helsingfors. De moderna kontorsfastigheterna är nyligen totalrenoverade och omfattar en uthyrningsbar area om ca 41 000 kvm och 498 parkeringsplatser, varav är ca 89 % av arean och parkeringsplatserna är uthyrt till SOK. Bolagets aktier handlas på Spotlight Stock Market sedan den 14 oktober 2019.

Informationen i detta pressmeddelande är sådan information som Fleming Properties AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 27 maj 2020.

För mer information gällande Fleming Properties AB (publ), vänligen besök www.flemingproperties.se och www.spotlightstockmarket.com


Om Fleming Properties

Webbplats
www.flemingproperties.se
Bransch
Fastigheter

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Spotlight Stock Market Kortnamn FLMNG ISIN-kod SE0013042561

IR-Kontakt

Ingeborg Magnusson IR-kontakt [email protected]