REGMAR

Fleming Properties AB - Bokslutskommuniké 2022

Perioden januari - december 2022
- Koncernens intäkter uppgick till 6 932 (6 989) TEUR
- Driftnettot uppgick till 5 487 (5 805) TEUR, vilket resulterade i en överskottsgrad på 79,15 (83,06) %
- Förvaltningsresultatet uppgick till 3 742 (4 048) TEUR
- Periodens resultat uppgick till -2 805 (7 739) TEUR
- Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till 4 562 (4 093) TEUR
- Marknadsvärde på förvaltningsfastigheten uppgick per 2022-12-31 till 129 000 (134 000) TEUR
- Räntetäckningsgraden uppgick till 4,40 (4,67) ggr
- Belåningsgraden uppgick till 60,47 (58,21) %
- NRV per aktie uppgick till 9,55 (10,83) EUR

Kvartalet oktober - december 2022
- Koncerns intäkter uppgick till 1 814 (1 606) TEUR
- Driftnettot uppgick till 1 378 (1 293) TEUR, vilket resulterade i en överskottsgrad på 75,98 (80,51) %
- Förvaltningsresultatet uppgick till 985 (901) TEUR
- Periodens resultat uppgick till -6 679 (2 463) TEUR
- Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till 2 252 (1 601) TEUR
- Marknadsvärde på förvaltningsfastigheten uppgick per 2022-12-31 till 129 000 (134 000) TEUR
- Räntetäckningsgraden uppgick till 4,52 (4,25) ggr
- Belåningsgraden uppgick till 60,47 (58,21) %
- NRV per aktie uppgick till 9,55 (10,83) EUR

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Ingeborg Magnusson, IR kontakt, Fleming Properties AB
+46 (0) 8 402 51 05
[email protected] 

John Malmström, verkställande direktör, Fleming Properties AB
Telefon: + 46 (0) 8 402 53 84
[email protected] 

Fleming Properties AB i korthet
Fleming Properties AB är ett svenskt holdingbolag som genom dotterbolag äger en kontorsbyggnad i centrala Helsingfors. De moderna kontorsfastigheterna är nyligen totalrenoverade och omfattar en uthyrningsbar area om ca 41 000 kvm och 498 parkeringsplatser, varav är ca 90 % av arean och parkeringsplatserna är uthyrt till SOK. Bolagets aktier handlas på Spotlight Stock Market sedan den 14 oktober 2019.

Informationen i detta pressmeddelande är sådan information som Fleming Properties AB är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 22 februari 2023. För mer information gällande Fleming Properties AB, vänligen besök www.flemingproperties.se och www.spotlightstockmarket.com 


Om Fleming Properties

Webbplats
www.flemingproperties.se
Bransch
Fastigheter

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Spotlight Stock Market Kortnamn FLMNG ISIN-kod SE0013042561

IR-Kontakt

Ingeborg Magnusson IR-kontakt [email protected]