Fleming Properties AB Bokslutskommuniké 2021

Fjärde kvartalet oktober - december 2021

 • Hyresintäkter inkl. serviceintäkter uppgick till 1 606 TEUR (1 764 TEUR)
 • Driftnettot uppgick till 1 293 TEUR (1 460 TEUR), vilket resulterade i en överskottsgrad på 80,51 % (82,77 %)
 • Förvaltningsresultatet uppgick till 901 TEUR (979 TEUR)
 • Periodens resultat uppgick till 2 463 TEUR (972 TEUR)
 • Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till 1 601 TEUR (938 TEUR)
 • Marknadsvärde på förvaltningsfastigheten uppgick per 2021-12-31 till 134 000 TEUR (131 000 TEUR)
 • Räntetäckningsgraden uppgick till 4,25 ggr (4,03 ggr)-Belåningsgraden uppgick till 58,21 % (59,54 %)
 • NRV per aktie uppgick till 10,83 EUR (10,02 EUR)

Perioden januari - december 2021

 • Hyresintäkter inkl. serviceintäkter uppgick till 6 989 TEUR (7 132 TEUR)
 • Driftnettot uppgick till 5 805 TEUR (6 071 TEUR), vilket resulterade i en överskottsgrad på 83,06 % (85,12 %)
 • Förvaltningsresultatet uppgick till 4 048 TEUR (4 332 TEUR)
 • Periodens resultat uppgick till 7 739 TEUR (3 638 TEUR)
 • Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till 4 093 TEUR (9 011 TEUR)
 • Marknadsvärde på förvaltningsfastigheten uppgick per 2021-12-31 till 134 000 TEUR (131 000 TEUR)
 • Räntetäckningsgraden uppgick till 4,67 ggr (4,45 ggr)
 • Belåningsgraden uppgick till 58,21 % (59,54 %)
 • NRV per aktie uppgick till 10,83 EUR (10,02EUR)

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Ingeborg Magnusson, IR kontakt, Fleming Properties AB
+46 (0) 8 402 51 05
[email protected] 

John Malmström, Verkställande direktör, Fleming Properties AB
Telefon: + 46 (0) 8 402 53 84
[email protected]

Fleming Properties AB i korthet

Fleming Properties AB är ett svenskt holdingbolag som genom dotterbolag äger en kontorsbyggnad i centrala Helsingfors. De moderna kontorsfastigheterna är nyligen totalrenoverade och omfattar en uthyrningsbar area om ca 41 000 kvm och 498 parkeringsplatser, varav är ca 90 % av arean och parkeringsplatserna är uthyrt till SOK. Bolagets aktier handlas på Spotlight Stock Market sedan den 14 oktober 2019.

Informationen i detta pressmeddelande är sådan information som Fleming Properties AB är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 22 februari 2022. För mer information gällande Fleming Properties AB, vänligen besök www.flemingproperties.se och www.spotlightstockmarket.com


Om Fleming Properties

Webbplats
www.flemingproperties.se
Bransch
Fastigheter

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Spotlight Stock Market Kortnamn FLMNG ISIN-kod SE0013042561

IR-Kontakt

Ingeborg Magnusson IR-kontakt [email protected]