Wallbox elbilsladdare öppnar för Ferroamps smarta styrning

Ferroamps unika lösning för elbilsladdning blir nu tillgänglig för fler. Wallbox elbilsladdare är nu kompatibla med Ferroamps EnergyHub-system och kan därmed bli en del av den energismarta fastigheten.

- När elbilen nu tar över på nybilsmarknaden står både fastighetsägare och nätägare inför en utmaning när det gäller att få laddningen att fungera med elen i resten av fastigheten. Att Wallbox populära laddare nu är kompatibla med Ferroamp gör det möjligt för fler att delta i den gröna omställningen och ladda elbilen tryggt och smidigt, säger Robert Gelmanovski, marknads- och kommunikationschef på Ferroamp.

OCPP (Open Charge Point Protocol) är en standard som gör det möjligt för olika typer av system att styra och integrera laddstationer i nätverk. När allt fler laddare nu öppnas för den gemensamma branschstandarden OCPP 1.6-J innebär det att de kan styras av EnergyHub vilket gör det möjligt att ladda bilen snabbt och effektivt utan att orsaka höga förbrukningstoppar. Laddningen riskerar annars att bli kostsam när allt fler elnätsägare inför så kallade effekttariffer, något som innebär att nätavgiften helt eller delvis sätts efter de timmar då förbrukningen är som högst. 

Ferroamps EnergyHub är en smart växelriktare som utgör hjärnan i ett intelligent elsystem, där nyttan av solpaneler, elbilsladdning och batterilager kan maximeras. Genom att styra elbilsladdaren via OCPP kan hastigheten i laddningen anpassas så att fastighetens effektuttag hålls under en förutbestämd nivå utan att laddningen behöver brytas.

Vid installation tillsammans med laddbox berättigar Ferroamps EnergyHub till 50 procent skattereduktion i form av grönt avdrag.

Wallbox är en av de största laddboxtillverkarna på marknaden och det är deras storsäljare Wallbox Pulsar Plus (v5.13.11) och Wallbox Copper SB (v5.13.11) som nu har testats och godkänts av Ferroamp enligt OCPP-standarden.

- På Wallbox tror vi att smart EV-laddning är framtiden för branschen, så vi är glada över att arbeta med Ferroamp. Deras sofistikerade mjukvara tillåter användare att få ut det mesta av våra intelligenta elbilsladdare, säger Robin Palmgren, Sverigechef på Wallbox.

Stockholm 2022-12-01

För ytterligare information:
Fredrik Breitung, tf vd, 070 - 340 76 79

Besök: www.ferroamp.com

Om Ferroamp
Ferroamp är ett svenskt snabbväxande greentech-bolag med inriktning på energi- och effektoptimering av fastigheter. Ferroamps EnergyHub är en egentutvecklad och patenterad smart växelriktare som utgör hjärnan i ett intelligent elsystem, där nyttan av solpaneler, elbilsladdning och batterilager batterilagring kan maximeras. Det skalbara systemet ger kontroll och gör det lönsamt och enkelt för företag och privatpersoner att delta i den gröna energiomställningen.

Ferroamps aktie (FERRO) handlas på Nasdaq First North Growth Market med G&W Fondkommission som Certified Advisor (e-post [email protected], telefon 08-503 000 50).


Om Ferroamp

Ferroamp är ett svenskt snabbväxande greentech-bolag med inriktning på energi- och effektoptimering av fastigheter. Ferroamps intelligenta mikronät kopplar ihop och styr solpaneler, elbilsladdning och batterilager så att nyttan för fastighetsägaren maximeras. Det skalbara systemet ger kontroll och gör det lönsamt och enkelt för företag och privatpersoner att delta i den gröna energiomställningen.

Ferroamps aktie (FERRO) handlas på Nasdaq First North Growth Market med G&W Fondkommission som Certified Advisor (e-post [email protected], telefon 08-503 000 50).

Webbplats
www.ferroamp.com
Bransch
Teknik

Prenumerera

Få löpande information från Ferroamp via e-post.

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Nasdaq First North Growth Market Kortnamn FERRO ISIN-kod SE0012229920 Certified Adviser G&W Fondkommission

IR-Kontakt

Kent Jonsson CEO [email protected] 073 810 00 01