Ferroamp lämnar in ansökan för stödtjänster i Sydsverige Snart ska villaägare med batterier från Ferroamp kunna sälja stödtjänster även i södra Sverige. Ferroamp och mjukvaruföretaget Ntricity har skickat in en ansökan till Svenska kra...
REG
Kommuniké från årsstämman i Ferroamp AB (publ) Årsstämman 2024 i Ferroamp AB (publ) ("Ferroamp" eller "Bolaget") hölls idag den 16 maj 2024 i Stockholm varvid aktieägarna fattade följande beslut. Fastställande av resultat- oc...
REG MAR
Ferroamp AB (publ) - Delårsrapport Kvartal 1 2024 Perioden i samandrag 2024 januari - marsNettoomsättning: 33 367 kSEK (95 051)EBITDA: -17 757 kSEK (-27 097)EBITDA, %: -53 (-29)Resultat efter finansiella poster: -23 353 kSEK (-3...
REG
Ferroamp publicerar årsredovisning för 2023 Ferroamp AB (publ) har idag publicerat årsredovisning för verksamhetsåret 2023 på bolagets hemsida: https://investor.ferroamp.com/finansiella-rapporter/ Årsredovisningen kan även...
Ferroamp utvecklar satsning på stödtjänster Efter att den första budportföljen med Ferroamp-system aktiverats på balansmarknaden avser Ferroamp nu att tillsammans med Ntricity skicka in underlag för förkvalificering i samt...
REG
Kallelse till årsstämma i Ferroamp AB (publ) Aktieägarna i Ferroamp AB (publ), 556805-7029 ("Bolaget"), kallas härmed till årsstämma torsdagen den 16 maj 2024 kl. 10:00 i Bolagets kontor på Odlingsgatan 7b i Sundbyberg, Sto...
REG MAR
Ferroamp genomför en riktad nyemission och tillförs 39 MSEK EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING, VARE SIG DIREKT ELLER INDIREKT, INOM ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, BELARUS, HONGKONG, JAPAN, KANADA, NYA ZEELAND, RYSSLAND,...
REG MAR
Ferroamp avser att genomföra en riktad nyemission om högst 3,4 miljoner aktier EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING, VARE SIG DIREKT ELLER INDIREKT, INOM ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, BELARUS, HONGKONG, JAPAN, KANADA, NYA ZEELAND, RYSSLAND,...
Inbjudan till presentation av Ferroamps kvartalsrapport för första kvartalet 2024 Ferroamp AB (publ) bjuder in till presentation av kvartalsrapport för första kvartalet 2024 torsdagen den 25 april kl 10.30.
REG MAR
Nicolas Hassbjer föreslås ta ordföranderollen i Ferroamp AB (publ) Ylwa Karlgren, ordförande i Ferroamp sedan 2017 och Erik Hallberg, styrelseledamot sedan 2021 har båda avböjt omval. Ferroamps valberedning har för avsikt att föreslå Nicolas Has...
REG MAR
Ferroamp och Aira i gemensam satsning på förnybara energilösningar för villaägare Clean energy tech-företagen Ferroamp och Aira har tecknat avtal om en gemensam satsning på energilösningar för den europeiska marknaden. Nu inleds utvecklingsarbetet för att inte...
REG MAR
Pressrelease Bokslutskommuniké 2023 Perioden i sammandrag 2023 oktober - december • Nettoomsättning: 74 012 kSEK (63 204) • EBITDA: -32 721 kSEK (-27 420) • EBITDA, %: -44 (-43) • Resultat efter finansiella poster...
Ferroamp inleder fälttester av V2G-lösning Ferroamp har lyckats genomföra dubbelriktad laddning med flera vanliga elbilsmodeller och går nu vidare med fälttester. Det är ett viktigt steg mot en ny kostnadseffektiv lösning...
Inbjudan till presentation av Ferroamps bokslutskommuniké för 2023 Ferroamp AB (publ) bjuder in till presentation av bokslutskommunikén för 2023 fredagen den 16 februari kl 10.30.
REG
Andra AP-fonden välkomnas till Ferroamps valberedning Andra AP-fonden representerar nu en av de fyra största ägarna i bolaget och har utsett Marcus Neckmar till ledamot i valberedningen för de fortsatta förberedelserna inför kommand...
Ny lösning för stödtjänster ger batteriägare dubbel nytta Nu blir det möjligt att tjäna pengar på sitt hembatteri genom att sälja stödtjänster till elnätet samtidigt som man använder det till fastighetens eget energibehov. Svenska kraft...
REG MAR
Ferroamp AB (publ) - Delårsrapport Kvartal 3 2023 Perioden i sammandrag 2023 juli-septemberNettoomsättning: 42 980 kSEK (47 965)EBITDA: -20 465 kSEK (-8 272)EBITDA, %: -48 (-17)Resultat efter finansiella poster: -29 698 kSEK (-1...
Inbjudan till presentation av Ferroamps kvartalsrapport för tredje kvartalet 2023 Ferroamp AB (publ) bjuder in till presentation av kvartalsrapport för tredje kvartalet 2023 torsdagen den 9 november kl 10.30.

Om Ferroamp

Ferroamp är ett svenskt snabbväxande greentech-bolag med inriktning på energi- och effektoptimering av fastigheter. Ferroamps intelligenta mikronät kopplar ihop och styr solpaneler, elbilsladdning och batterilager så att nyttan för fastighetsägaren maximeras. Det skalbara systemet ger kontroll och gör det lönsamt och enkelt för företag och privatpersoner att delta i den gröna energiomställningen.

Ferroamps aktie (FERRO) handlas på Nasdaq First North Growth Market med G&W Fondkommission som Certified Advisor (e-post [email protected], telefon 08-503 000 50).

Webbplats
www.ferroamp.com
Bransch
Teknik

Prenumerera

Få löpande information från Ferroamp via e-post.

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Nasdaq First North Growth Market Kortnamn FERRO ISIN-kod SE0012229920 Certified Adviser G&W Fondkommission

IR-Kontakt

Kent Jonsson CEO [email protected] 073 810 00 01