REG
Ferroamp publicerar prospekt i samband med bolagets fullt garanterade företrädesemission om cirka 220 miljoner kronor Styrelsen i Ferroamp AB (publ) ("Ferroamp" eller "Bolaget") beslutade den 15 maj 2023, med stöd av bemyndigandet lämnat av årsstämman den 10 maj 2023, om en fullt garanterad nyem...
REG
Ferroamp publishes prospectus in connection with the company's fully guaranteed rights issue of approximately SEK 220 million The Board of Directors of Ferroamp AB (publ) ("Ferroamp" or the "Company") resolved, on 15 May 2023, pursuant to the authorization granted by the Company's Annual General Meeting...
REG MAR
Styrelsen i Ferroamp beslutar om en fullt garanterad företrädesemission om cirka 220 miljoner kronor och antar nya finansiella mål INSIDERINFORMATION; Styrelsen i Ferroamp AB (publ) ("Ferroamp" eller "Bolaget") har idag, med stöd av bemyndigandet lämnat av årsstämman den 10 maj 2023, beslutat om en fullt gar...
REG MAR
Ferroamp's Board of Directors resolves on a fully guaranteed rights issue of approximately SEK 220 million and adopts new financial targets INSIDE INFORMATION; The Board of Directors of Ferroamp AB (publ) ("Ferroamp" or the "Company") has today, pursuant to the authorization granted by the Company's Annual General Me...
REG
Kommuniké från årsstämman i Ferroamp AB (publ) Årsstämman 2023 i Ferroamp AB (publ) ("Ferroamp" eller "Bolaget") hölls idag den 10 maj 2023 i Stockholm varvid aktieägarna fattade följande beslut.
REG MAR
Ferroamp AB (publ) - Delårsrapport Kvartal 1 2023 Perioden i sammandrag 2023 januari-mars • Nettoomsättning: 95 051 kSEK (41 541) • EBITDA: -27 097 kSEK (-5 081) • EBITDA, %: -28,5 (-12,2) • Resultat efter finansiella poster: -...
REG MAR
Ferroamp och Elektroskandia tecknar avtal Ferroamp har tecknat distributionsavtal med Sveriges ledande el- och teknikgrossist, Elektroskandia. Med avtalet ökar Ferroamps förmåga att nå ut till installatörer och kunder i...
REG
Ferroamp publicerar årsredovisning för 2022 Ferroamp AB (publ) har idag publicerat årsredovisning för verksamhetsåret 2022 på bolagets hemsida: https://investor.ferroamp.com/finansiella-rapporter/ Årsredovisningen kan även...
REG
Kallelse till årsstämma i Ferroamp AB (publ) Aktieägarna i Ferroamp AB (publ), 556805-7029, ("Bolaget") kallas härmed till årsstämma onsdagen den 10 maj 2023 kl. 10:00 hörsalen på Convendum, Birger Jarlsgatan 57, Spårvagnsh...
REG MAR
Ferroamp offentliggör avsikt att genomföra en fullt garanterad företrädesemission om cirka 220 miljoner kronor INSIDERINFORMATION; Styrelsen i Ferroamp AB (publ) ("Ferroamp" eller "Bolaget") offentliggör härmed avsikten att besluta om en fullt garanterad nyemission av aktier med företräde...
REG MAR
Ferroamp announces intention to carry out a fully guaranteed rights issue of approximately SEK 220 million INSIDER INFORMATION; The Board of Directors of Ferroamp AB (publ) ("Ferroamp" or the "Company") hereby announces the intention to resolve on a fully guaranteed issue of new share...
REG
Valberedningen i Ferroamp föreslår Claes Mellgren och Maha Bouzeid som nya styrelseledamöter Ferroamps valberedning föreslår sex ordinarie styrelseledamöter utan suppleanter, med omval av Ylwa Karlgren som ordförande, för beslut vid årsstämman. Som nya ledamöter föreslås...
Ferroamp har fördubblat produktionen av stora system Ferroamp har passerat en viktig milstolpe i sitt arbete med att skala upp produktionen. Tillverkaren NOTE har nu nått det mål för produktionstakt som sattes i höstas och har förd...
Parkeringshus blir tillgång i energisystemet Parkeringshus kan bli viktiga tillgångar i elnätet. Det nya P-huset Sege Park i Malmö är utrustat med ett smart system för solenergi och batterier som gör det möjligt att hantera...
REG MAR
Kent Jonsson ny VD för Ferroamp Styrelsen i Ferroamp AB (publ) har utsett Kent Jonsson till ny verkställande direktör för bolaget. Kent har bland annat en bakgrund som vd för Volvo Car Retail UM AB efter Volvos...
Ferroamp och Varberg Energi i samarbete om frekvensregleringstjänster Genom att sälja tjänster för frekvensreglering kan hushåll och bostadsrättsföreningar som äger ett batteri för energilagring tjäna pengar på att stötta elnätet. Ferroamp och Varb...
REG MAR
Ferroamp AB (publ) - Bokslutskommuniké 2022 Perioden i sammandrag 2022 oktober-december • Nettoomsättning: 63 204 kSEK (22 186) • EBITDA: -27 420 kSEK (-10 687) • EBITDA, %: -43,4 (-48,2) • Resultat efter finansiella post...
Minskad belastning på elnätet när solel delas i Biskopsgården Lokala likströmsnät mellan byggnader kan bidra till att avlasta elnätet och motverka effektbristen i tätbebyggda områden. I Bostadsbolagets fastigheter i Norra Biskopsgården sker...

Om Ferroamp

Ferroamp AB (publ), grundat 2010, är ett snabbväxande företag inom clean-tech som erbjuder avancerade energi- och effektoptimeringslösningar för fastigheter. Ferroamp har en skalbar plattform som erbjuder möjlighet att kombinera patenterad teknologi i en egenutvecklad EnergyHub med alternativa energikällor och energilager. I en unik lösning kan också flera byggnader kopplas ihop i ett microgrid - Powershare. Kunder är idag framförallt fastighetsbolag, energikonsulter och elkraftbolag. 

Webbplats
www.ferroamp.com
Bransch
Teknik

Prenumerera

Få löpande information från Ferroamp via e-post.

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Nasdaq First North Growth Market Kortnamn FERRO ISIN-kod SE0012229920 Certified Adviser G&W Fondkommission

IR-Kontakt

Fredrik Breitung CFO [email protected] 070 - 340 76 79