REG

Valberedningen i Ferroamp föreslår Claes Mellgren och Maha Bouzeid som nya styrelseledamöter

Ferroamps valberedning föreslår sex ordinarie styrelseledamöter utan suppleanter, med omval av Ylwa Karlgren som ordförande, för beslut vid årsstämman. Som nya ledamöter föreslås Claes Mellgren, grundare och tidigare VD och koncernchef för AQ Group (publ) och Maha Bouzeid, tidigare Executive Director and Head of Growth på Polarium. Björn Jernström och Stefan Jakelius har avböjt omval. Övriga styrelseledamöter föreslås för omval.

- Claes Mellgren och Maha Bouzeid har en gedigen och omfattande erfarenhet av att bygga framgångsrika bolag och industrialisera dessa inom områden med stor relevans för Ferroamps verksamhet. De har kompetens som kommer att vara en stor tillgång för styrelsen, säger Ossian Ekdahl, ordförande i valberedningen Ferroamp.

Claes Mellgren har en lång bakgrund inom ABB. 1994 grundade han tillsammans med en kollega verkstadsföretaget AQ Group AB (publ) som är verksamma inom komponent- och systemtillverkning. Under tiden 2010 - 2018 var Claes VD och koncernchef. Claes är också styrelseledamot i bolaget Teqnion (publ).

Maha Bouzeid är tidigare Executive Director och Head of Growth på Polarium och nu Executive Advisor-Business Growth på Univrses AB, ett snabbväxande AI-bolag inom autonoma system. Hon sitter bland annat i styrelsen i Power Circle AB och Senior Material Holding Company AB. Maha har en lång erfarenhet från Ericsson och en stark meritlista inom försäljning, affärsutveckling och inköp internationellt och i högteknologiska industrier. Hon utsågs till en av Sveriges 125 mäktigaste kvinnor i näringslivet 2022 av Dagens Industri.

Stefan Jakelius har avböjt omval efter sju år i styrelsen. Ferroamps grundare Björn Jernström har också avböjt omval för att istället fokusera på sin roll som CTO.

- Ferroamp är inne i en mycket spännande fas när det gäller produktutveckling och innovation som jag vill ägna full kraft åt, säger Björn Jernström.

- Det känns fantastiskt bra att få med Claes Mellgren och Maha Bouzeid i styrelsen inför den tillväxt- och industrialiseringsresa som bolaget har påbörjat och i det fortsatta arbetet kring att bygga lönsamhet. Det känns vidare väldigt bra att Björn Jernström nu framöver fokuserar på bolagets innovationsarbete, säger Ylwa Karlgren, ordförande i Ferroamp.

För ytterligare information, kontakta:
Ylwa Karlgren, styrelseordförande, telefon 076-140 8500

För mer information, vänligen besök:  www.ferroamp.com

Ferroamp är ett svenskt snabbväxande greentech-bolag med inriktning på energi- och effektoptimering av fastigheter. Ferroamps intelligenta mikronät kopplar ihop och styr solpaneler, elbilsladdning och batterilager så att nyttan för fastighetsägaren maximeras. Det skalbara systemet ger kontroll och gör det lönsamt och enkelt för företag och privatpersoner att delta i den gröna energiomställningen.

Ferroamps aktie (FERRO) handlas på Nasdaq First North Growth Market med G&W Fondkommission som Certified Advisor (e-post [email protected], telefon 08-503 000 50)


Om Ferroamp

Ferroamp är ett svenskt snabbväxande greentech-bolag med inriktning på energi- och effektoptimering av fastigheter. Ferroamps intelligenta mikronät kopplar ihop och styr solpaneler, elbilsladdning och batterilager så att nyttan för fastighetsägaren maximeras. Det skalbara systemet ger kontroll och gör det lönsamt och enkelt för företag och privatpersoner att delta i den gröna energiomställningen.

Ferroamps aktie (FERRO) handlas på Nasdaq First North Growth Market med G&W Fondkommission som Certified Advisor (e-post [email protected], telefon 08-503 000 50).

Webbplats
www.ferroamp.com
Bransch
Teknik

Prenumerera

Få löpande information från Ferroamp via e-post.

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Nasdaq First North Growth Market Kortnamn FERRO ISIN-kod SE0012229920 Certified Adviser G&W Fondkommission

IR-Kontakt

Kent Jonsson CEO [email protected] 073 810 00 01