Regeringen förlänger bidrag till lagring av egenproducerad elenergi.

Regeringen förlänger nuvarande bidrag till lagring av egenproducerad solenergi att även inkludera anläggningar som färdigställs fram till och med 2020-12-31. (SFS 2019:1247)

Björn Jernström, VD för Ferroamp:

"Vi ser mycket positivt på att detta bidrag för lagring av egenproducerad solenergi förlängs även under 2020. Detta bidrar till klimatmålen genom att minska belastningen på elnätet och behovet av nätförstärkningar. Samtidigt förbereds hushållen för de effekttoppar som uppstår när elbilar skall laddas."

Bidraget ger stöd till privatpersoner på 60% av den totala kostnaden för installationen med ett maximalt bidrag på 50 000 kronor.

Ferroamp har under året lanserat två paketlösningar med energilager och företagets EnergyHub. Under perioden Maj till September 2019 har ca 130 sådana system sålts. Tack vare förlängningen av bidraget under hela 2020 bedömer företaget att dessa paketlösningar kan fortsätta ge ett starkt bidrag till försäljningen.

För ytterligare information, kontakta:
Björn Jernström, VD Ferroamp, telefon 070-930 89 82 [email protected]

Olof Heyman, IR-ansvarig, telefon 070-585 57 90 [email protected]

För mer information, vänligen besök: www.ferroamp.com

Om Ferroamp Elektronik
Ferroamp Elektronik AB (publ), grundat 2010, är ett snabbväxande företag inom clean-tech som erbjuder avancerade energi- och effektoptimeringslösningar för fastigheter. Ferroamp har en skalbar plattform som erbjuder möjlighet att kombinera patenterad teknologi i en egenutvecklad EnergyHub med alternativa energikällor och energilager. I en unik lösning kan också flera byggnader kopplas ihop i ett microgrid - Powershare. Kunder är idag framförallt fastighetsbolag, energikonsulter och elkraftbolag. Ferroamp har erhållit flera framstående internationella miljöpriser. Huvudkontoret ligger i Spånga utanför Stockholm.

Ferroamps aktie (FERRO) handlas på Nasdaq First North Growth Market med G&W Fondkommission som Certified Adviser (e-post [email protected], telefon 08-503 000 50).


Om Ferroamp

Ferroamp är ett svenskt snabbväxande greentech-bolag med inriktning på energi- och effektoptimering av fastigheter. Ferroamps intelligenta mikronät kopplar ihop och styr solpaneler, elbilsladdning och batterilager så att nyttan för fastighetsägaren maximeras. Det skalbara systemet ger kontroll och gör det lönsamt och enkelt för företag och privatpersoner att delta i den gröna energiomställningen.

Ferroamps aktie (FERRO) handlas på Nasdaq First North Growth Market med G&W Fondkommission som Certified Advisor (e-post [email protected], telefon 08-503 000 50).

Webbplats
www.ferroamp.com
Bransch
Teknik

Prenumerera

Få löpande information från Ferroamp via e-post.

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Nasdaq First North Growth Market Kortnamn FERRO ISIN-kod SE0012229920 Certified Adviser G&W Fondkommission

IR-Kontakt

Kent Jonsson CEO [email protected] 073 810 00 01